ฉายา (บาลีวันละคำ 24)

ฉายา

แปลว่า เงา, เงาแดด, ร่มเงา ตรงกับ shade หรือ shadow ในภาษาอังกฤษ (ไม่ใช่ umbrella)

ฉายา ยังแปลว่า รูปถ่าย อีกด้วย คำเต็มว่า “ฉายารูป

ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท ก็เรียกว่า “ฉายานาม” เรียกสั้นๆ ว่า “ฉายา” เนื่องจากสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกา ต้องวัดเงาแดดเพื่อจดบันทึกว่าบวชเสร็จในเวลาเท่าไร

ฉายานาม” มีความหมายว่า “ชื่อที่ตั้งตอนวัดเงาแดด

ในภาษาไทย คำว่า “ฉายา” กลายความหมายเป็นชื่อที่ตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ เช่น –

: เขาได้ฉายาว่า “เสือปืนไว” เพราะกด like เร็วกว่า post

บาลีวันละคำ (24)

27 5 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย