เอาหลักพระธรรมวินัย อย่าเอาความเข้าใจส่วนตัว

เอาหลักพระธรรมวินัย

Read more

กฐิน: เทศกาลเสริมสร้างลักษณะนิสัยเห็นแก่กิน

กฐิน: เทศกาลเสริมสร้

Read more