ออกบิณฑบาต-ฆาตระฆัง-กระทั่งกลองเพล

ออกบิณฑบาต-ฆาตระฆัง-

Read more