อาญา (บาลีวันละคำ 495)

อาญา

อ่านว่า อา-ยา
บาลีเป็น “อาณา” อ่านว่า อา-นา

“อาณา” ตามรากศัพท์แปลว่า “การบอกให้รู้ทั่ว” ขยายความว่า “ประกาศให้รู้และให้ปฏิบัติตาม” หมายถึง คำสั่ง, ความบังคับ, การบังคับบัญชา, อำนาจ

Read more