ในหลวง พระราชทาน บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.๒๕๖๔ พระราชทาน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

วันอาภากร 19 พฤษภาคม กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย

พลเรือเอก พระเจ้าบรม

Read more

บวชแล้วเรียน (นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย)

ธรรมนิยาม ตอนบวชแล้วเรียน วิทยากรคือ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ ดำเนินรายการโดย อัญชลีพร กุสุมภ์

Read more