ถ้าเห็นการยอมรับของสังคมสำคัญกว่าพระธรรมวินัย

ถ้าเห็นการยอมรับของส

Read more