คิ้ว (บาลีวันละคำ 1,070)

คิ้ว
บาลีว่าอย่างไร
ทำไมพระไทยต้องโกนคิ้ว

คิดแบบคนสมัยใหม่ที่นึกถึงคำอังกฤษได้ง่าย (แทบจะง่ายกว่าคำไทยของตัวเอง)

“คิ้ว” อังกฤษว่า eyebrow

Read more