นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ (บาลีวันละคำ 1,036)

นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ
ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ

อ่านว่า :
นิก-คัน-เห นิก-คะ-หา-ระ-หัง
ปัก-คัน-เห ปัก-คะ-หา-ระ-หัง

หลักความรู้ :

(1) คำที่เขียนว่า -คณฺเห อักขรวิธีบางฉบับท่านให้เขียนเป็น -คเณฺห คือย้ายสระเอ ไปอยู่หน้า ณฺ

Read more