ประณิธาน

บาลีวันละคำ

ประณิธาน (บาลีวันละคำ 1,230)

ประณิธาน

อ่านว่า ปฺระ-นิ-ทาน
บาลีเป็น “ปณิธาน” อ่านว่า ปะ-นิ-ทา-นะ

“ประณิธาน” เป็นรูปคำสันสกฤต “ปฺรณิธาน”

สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน บอกไว้ว่า –

“ปฺรณิธาน : (คำนาม) ‘ประณิธาน,’ อุตสาหะยิ่ง, อุตสาหะ, ภาระหรือพละ; สมาธิอันสุขุม; การเข้าหา, การเข้าสู่; great effort, energy

Read More