ปริสุทฺโธ (บาลีวันละคำ 1,096)

ปริสุทฺโธ

ตั้งแต่พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มรณภาพตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา สื่อมวลชนได้เขียนและพูดคำว่า “ปริสุทฺโธ” กันบ่อยๆ เนื่องจากเป็นนามฉายาของท่าน เมื่อเรียกชื่อท่านก็เรียกนามฉายาควบกันไปด้วย

การเขียนและอ่านคำนี้ มีข้อที่ควรเข้าใจให้ถูกต้องดังนี้

Read more