ปวารณาบัตร (บาลีวันละคำ 1,251)

ปวารณาบัตร

อ่านว่า ปะ-วา-ระ-นา-บัด
ประกอบด้วย ปวารณา + บัตร

(๑) “ปวารณา”

อ่านว่า ปะ-วา-ระ-นา รากศัพท์มาจาก ป (ทั่วไป, ข้างหน้า) + วรฺ (ธาตุ = ขอ, ปรารถนา, ห้าม) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), แปลง น เป็น ณ, ทีฆะ อะ ที่ ว-(รฺ) เป็น อา (วรฺ > วาร), + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์

Read more