มโนกรรม (บาลีวันละคำ 1,232)

มโนกรรม

อ่านว่า มะ-โน-กำ
ประกอบด้วย มโน + กรรม
บาลีเป็น “มโนกมฺม” (มะ-โน-กำ-มะ)

(๑) “มโน”

รูปคำเดิมเป็น “มน” (มะ-นะ) รากศัพท์มาจาก –

(1) มน (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย

: มน + อ = มน แปลตามศัพท์ว่า “ตัวรู้”

Read more