ลักเพศ (บาลีวันละคำ 1,171)

ลักเพศ

อ่านว่า ลัก-กะ-เพด
ประกอบด้วย ลัก + เพศ

(๑) “ลัก” เป็นคำไทย หมายถึง เอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น, ขโมย, แอบทำ, ลอบทำ

Read more