สักการบูชา (บาลีวันละคำ 548)

สักการบูชา
(บาลีไทย)

อ่านว่า สัก-กา-ระ-บู-ชา
เทียบบาลีเป็น “สกฺการปูชา” (สัก-กา-ระ-ปู-ชา)

“สกฺการ” แปลตามศัพท์ว่า “อาการที่ทำด้วยความเคารพ” ใช้ในความหมายว่า การเคารพ, การนับถือ, เครื่องสักการะ

ในภาษาไทย ถ้ามีคำอื่นมาสมาสต่อท้าย เช่น สักการ + บูชา = สักการบูชา อ่านว่า สัก-กา-ระ-บู-ชา ไม่ประวิสรรชนีย์ที่ -ร-
ถ้า สักการ คำเดียว และต้องการให้อ่านว่า สัก-กา-ระ ต้องประวิสรรชนีย์ที่ -ระ

Read more