สามีจิกรรม (บาลีวันละคำ 1,068)

สามีจิกรรม

อ่านว่า สา-มี-จิ-กำ
บาลีเป็น “สามีจิกมฺม” อ่านว่า สา-มี-จิ-กำ-มะ
ประกอบด้วย สามีจิ + กมฺม

Read more