อาชญาบัตร

บาลีวันละคำ

อาชญาบัตร (บาลีวันละคำ 1,134)

อาชญาบัตร

อ่านว่า อาด-ยา-บัด และ อาด-ชะ-ยา-บัด
(ตาม พจน.54)
ประกอบด้วย อาชญา + บัตร

(๑) “อาชญา”

บาลีเป็น “อาณา” (อา-นา) รากศัพท์มาจาก อาณฺ (ธาตุ = ส่งไป) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์

Read More