รอบรู้กับธรรมธารา

รอบรู้กับธรรมธารา

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565 มงคลชีวิต ทั้ง ส.ค.ส.รูปแบบเดิม และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

มงคลปี 2565 ของชาวไท

Read More
รอบรู้กับธรรมธารา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระ

Read More