“สมเด็จพระสังฆราช” ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565 มงคลชีวิต ทั้ง ส.ค.ส.รูปแบบเดิม และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

มงคลปี 2565 ของชาวไท

Read more

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระ

Read more