สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระ

Read more

ศึกษาเรียนรู้หลักกันบ้างเถิด

ศึกษาเรียนรู้หลักกัน

Read more