เกี่ยวกับเรา

ชมรมธรรมธารา เป็นชมรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ ความชอบ และศรัทธาในการทำบุญ ที่ต้องการสืบทอดความคิดดี คิดชอบของ ร้อยตำรวจเอกมานะ นิ่มนวล และเพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่ต้องการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปจากหนึ่งความคิดของ ร้อยตำรวจเอกมานะ ฯ เมื่อปี ๒๕๔๓ สู่สิบ สู่ร้อยความคิด ทำให้ประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด เป็นที่สนใจและประทับใจของผู้ที่ได้ร่วมเดินทางไปทำบุญ ทำให้ในแต่ละปีมีผู้ที่ศรัทธาในการทำบุญเพิ่มมากขึ้นทุกปีอาจารย์คมสัน อัครเดชลือชา ( เพชร เพลิงพรต ) เป็นศิษย์ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน กับอุบาสิกาพิมพา ทองเกลา ณ กุฏิกรรมฐานประชาชื่น วัดกำแพงบางจาก กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในคณะผู้ศรัทธาที่ร่วมทำกิจกรรม ได้ให้คำแนะนำว่า การร่วมกันสร้างกุศลในรูปแบบของ “ บุญ ๙ วัด ” ที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ เกิดจากคณะผู้ศรัทธาประทับใจในกิจกรรมและตัวผู้นำศรัทธา ซึ่งเป็นตัวบุคคลนั้น อาจจะขาดเสถียรภาพในการดำเนินการในโอกาสต่อไปได้ จึงควรตั้งเป็นชมรม โดยเรียนเชิญท่านผู้ศรัทธา เข้าเป็นสมาชิกชมรม เพื่อความสะดวกในการประสานงาน และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่อไป