รอบรู้กับธรรมธารา

บวชแล้วเรียน (นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย)

ธรรมนิยาม ตอนบวชแล้วเรียน วิทยากรคือ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ ดำเนินรายการโดย อัญชลีพร กุสุมภ์