อริโย อุตฺตโม ธมฺโม

อริโย อุตฺตโม ธมฺโม

——————-

Koson Teenasuan

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๐:๐๑

เรียนอ.ทองย้อย  

คาถาที่ขึ้นต้นว่า อริโย  อุตฺตโม มคฺโค  นี้ คือคาถาอะไร และคาถาเต็มบทว่าอย่างไรครับ

ทองย้อย แสงสินชัย

ขอที่มาเบื้องต้นด้วยครับ

Koson Teenasuan

คาถานี้ รัชกาลที่ ๕ ทรงเล่าไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือนว่า รัชกาลที่ ๔ โปรดให้ใช้จารึกในใบลานกระบองเพชรที่เจ้านายทรงถือในการพระราชพิธีโสกันต์

แทนคาถาที่ใช้จารึกในใบลานกระบองเพชรสามัญ ว่า สัพเพเทวาปิสาเจวะ อาละวะกาทะโยปิจะ ขักคังตาละปัตตังทิสวา สัพเพยักขาปะรายันติ

จะเป็นคาถาที่รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชนิพนธ์หรือไม่ ก็ยังค้นไม่เจอหลักฐาน

ทองย้อย แสงสินชัย

น่าจะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้ามีหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีฯ ก็น่าจะพอคลำทางได้บ้าง

Koson Teenasuan

ครับ

ทองย้อย แสงสินชัย

ผมมีอยู่เล่มหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าเอาไปซุกไว้ตรงไหน ขอเวลาสักอึดใจพระพุทธครับ

Koson Teenasuan

ครับ  ขอบคุณมากครับ

สิ้นสุดการสนทนา

——————

หลังจากนั้นได้อ่านหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน พบข้อความดังนี้

……..

เวลาจะเสด็จกลับ ทรงสวมพระกรทั้งสองข้าง ไม่ได้ทรงกลับมา กระบองเพชรและพิสมรจ่ายในเวลาภาณยักษ์ เป็นหน้าที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอทรงจ่ายมาแต่เดิม ถึงเวลาก็เสด็จขึ้นไปหลังพระแท่นกับเจ้าพนักงานหยิบถุงออกมาแล้วถวายกระบองเพชรทรงซึ่งจารึกคาถา อริโย อุต์ตโม มัค์โค เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้จารึกใหม่แปลกกันกับกระบองเพชรสามัญ ซึ่งจารึกสัพ์เพเทวาปิ สาเจวะ เป็นต้น แล้วจึงได้นำไปที่มุขส่งข้างใน และแจกเจ้านายข้าราชการฝ่ายหน้า

……..

พระราชพิธีสิบสองเดือน 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักพิมพ์คลังวิทยา, โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, พระนคร, ๒๕๐๗.

ตอน พระราชพิธีเดือนสี่ หน้า ๑๘๐

(พระราชพิธีเดือนสี่ ตั้งแต่หน้า ๑๒๐ ถึงหน้า ๑๘๘)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *