บทความเกี่ยวกับศาสนา-ภาษา-สังคม

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ+หัวใจทศบารมี

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ+หัวใจทศบารมี

—————————————

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ เขียนแบบบาลี:

……………………….

เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว

……………………….

เขียนแบบไทย:

……………………….

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

……………………….

หัวใจทศบารมี (เรียงลำดับตามพระเจ้าสิบชาติ) เขียนแบบบาลี:

……………………….

เน วิ เม อ ป สิ ข อุ ส ทา

……………………….

เขียนแบบไทย:

……………………….

เน วิ เม อะ ปะ สิ ขะ อุ สะ ทา

……………………….

ขยายความ:

“พระเจ้าสิบชาติ” หมายถึง พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เคยเสวยพระชาติ (เสวยพระชาติ แปลว่า เกิด) เป็นบุคคลต่างๆ ๑๐ ชาติ นับเฉพาะชาติสำคัญ มีดังนี้ –

เต = เป็นพระเตมียะ ลูกกษัตริย์ที่แกล้งทำเป็นคนพิการเพราะไม่ประสงค์จะครองราชสมบัติ ที่เราเรียกกันว่า “พระเตมีย์ใบ้” บำเพ็ญบารมีสำคัญคือเนกขัมมบารมี = เน.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=1

……………………………………………

ชะ = เป็นพระมหาชนก ไปค้าขาย เรือแตกกลางทะเล ว่ายน้ำอยู่ ๗วัน นางมณีเมขลามาช่วย บำเพ็ญบารมีสำคัญคือวิริยบารมี = วิ.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=2

……………………………………………

สุ = เป็นสุวรรณสาม เลี้ยงพ่อแม่ตาบอด บำเพ็ญบารมีสำคัญคือเมตตาบารมี = เม.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=3

……………………………………………

เน = เป็นพระเจ้าเนมิราช ไปท่องแดนสวรรค์ได้ทั้งที่เป็นมนุษย์ บำเพ็ญบารมีสำคัญคืออธิษฐานบารมี = อะ.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=4

……………………………………………

มะ = เป็นมโหสถ ใช้ปัญญารักษาบ้านเมืองไว้ได้ บำเพ็ญบารมีสำคัญคือปัญญาบารมี = ปะ

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=5

……………………………………………

ภู = เป็นพญานาคภูริทัต รักษาศีลอย่างเคร่งครัด ยอมตายไม่ยอมเสียศีล บำเพ็ญบารมีสำคัญคือสีลบารมี = สิ.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=6

……………………………………………

จะ = เป็นจันทกุมาร พระราชบิดาถูกปุโรหิตหลอกให้ประหารชีวิตบูชายัญ ท้าวสักกะมาช่วยไว้ได้ บำเพ็ญบารมีสำคัญคือขันติบารมี = ขะ.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=7

……………………………………………

นา = เป็นพรหมนารทะ มาสอนพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นมิจฉาทิฐิให้กลับเห็นถูก บำเพ็ญบารมีสำคัญคืออุเบกขาบารมี = อุ.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=8

……………………………………………

วิ = เป็นวิธูรบัณฑิต ผู้ปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินและสั่งสอนประชาชน บำเพ็ญบารมีสำคัญคือสัจบารมี = สะ.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=9

……………………………………………

เว = เป็นพระเวสสันดร บริจาคทานอย่างยิ่งใหญ่ บำเพ็ญบารมีสำคัญคือทานบารมี = ทา.

……………………………………………

https://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=10

……………………………………………

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลชุด ๙๑ เล่ม อยู่ในเล่มที่ ๖๓-๖๔

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๐:๔๗

……………………………………………

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *