อานนฺท (บาลีวันละคำ 46)

อานนฺท

อ่านว่า อา-นัน-ทะ

เป็นชื่อพระอรหันต์องค์สำคัญในพระพุทธศาสนา ภาษาไทยเรียก “อานนท์” (อา-นน)

พระอานนท์เป็นพระญาติกับพุทธเจ้าในฐานะเป็นลูกผู้น้อง และเป็น “สหชาต” คือเกิดวันเดือนปีเดียวกับพระพุทธเจ้า

พระอานนท์สามารถพูดได้เร็วกว่าคนธรรมดา 8 เท่า มีความจำเป็นเลิศ ท่านจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้ทั้งหมดไม่ตกหล่นเลย จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการรวบรวมพระไตรปิฎกที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

พระอานนท์ทำหน้าที่รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า (พุทธอุปัฏฐาก) นานถึง 25 ปี ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 3 เดือน และมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก 40 ปี รวมอายุของท่าน 120 ปี

อานนท์” แปลว่า “ยินดี, สุขเกษม, เพลิดเพลินเจริญใจ

คำว่า “อานนฺท” เขียนเป็นอักษรโรมัน (อักษรที่ใช้เขียนภาษาอังกฤษ) ว่า Ananda

คนที่ชื่อ “อนันดา” จะรู้หรือเปล่าว่า ชื่อนี้แปลว่าอะไร ?

บาลีวันละคำ (46)

18-6-55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย