บทความเรื่อง ชุดหมอชีวก

แง่มุมจากเรื่องพระเทวทัตกลิ้งหิน (๒)

————————————

อย่าชนเพดานอยู่แค่อาจารย์

………..

เรื่องที่ ๔

………..

กรณีพระเทวทัตกลิ้งหิน พระไตรปิฎกและอรรถกถาระบุสถานที่ตรงกัน คือที่เขาคิชฌกูฏ

แต่มีอรรถกถาฉบับหนึ่งกล่าวต่างออกไป นั่นคือคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี ภาค ๑ อรรถกถาอปทาน ตอนพุทธาปทาน หน้า ๒๑๕, ฉบับ budsir 7 หน้า ๑๔๕) บอกว่า พระเทวทัตกลิ้งหินที่ภูเขาเวภาระ ไม่ใช่คิชฌกูฏ (ดูภาพประกอบ)

เขาเวภาระเป็นหนึ่งในภูเขา ๕ ลูกที่ล้อมเมืองราชคฤห์ คือ ปัณฑวะ คิชฌกูฏ เวภาระ อิสิคิลิ และเวปุลละ

นี่เราก็แค่รับรู้ไว้ว่ามีอรรถกถากล่าวต่างออกไป แต่คงไม่ต้องเถียงกัน เพราะในพระไตรปิฎกระบุชัดเจนว่าเป็นเขาคิชฌกูฏ

………..

เรื่องที่ ๕

………..

ผมได้เห็นภาพใน google ภาพหนึ่ง เป็นเรื่องพระเทวทัตกลิ้งหิน พระเทวทัตอยู่บนภูเขา พระพุทธองค์ทรงพระดำเนินอยู่ข้างล่าง

ที่เป็นเงื่อนแง่ก็คือ พระพุทธองค์ในภาพที่ว่านี้ทรงอุ้มบาตร (ดูภาพประกอบ)

ถ้าเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักฐาน ภาพที่ว่านี้ก็ผิดจากหลักฐานคือพระไตรปิฎก

คัมภีร์จุลวรรค ภาค ๒ ตอนสังฆเภทขันธกะ พระไตรปิฎกเล่ม ๗ ข้อ ๓๗๒ มีข้อความว่า

………………….

เตน โข ปน สมเยน ภควา คิชฺฌกูฏสฺส ปพฺพตสฺส ฉายายํ จงฺกมติ. อถโข เทวทตฺโต คิชฺฌกูฏํ ปพฺพตํ อภิรูยฺหิตฺวา มหตึ สิลํ ปวิชฺฌิ อิมาย สมณํ โคตมํ ชีวิตา โวโรเปสฺสามีติ.

แปลว่า –

สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต ครั้งนั้นพระเทวทัตขึ้นสู่คิชฌกูฏบรรพตแล้วกลิ้งศิลาก้อนใหญ่ด้วยหมายใจว่า จักปลงพระชนม์พระสมณโคดมด้วยศิลานี้

………………….

พระไตรปิฎกบันทึกไว้ชัดเจนว่า “ภควา … จงฺกมติ.” = พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่

ตอนที่พระเทวทัตกลิ้งหิน พระพุทธองค์กำลังเดินจงกรม ไม่ใช่กำลังบิณฑบาต

ในขณะที่เดินจงกรมไม่มีความจำเป็นต้องอุ้มบาตร

ถ้าพระไตรปิฎกบอกว่า – สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จไปบิณฑบาต …

อย่างนี้ วาดเป็นพระพุทธเจ้าอุ้มบาตรก็ถูกต้อง

นี่ก็คือผู้เขียนภาพหรือผู้ให้ข้อมูลเพื่อเขียนภาพไม่ได้ศึกษารายละเอียดในพระไตรปิฎกว่าขณะนั้นพระพุทธองค์กำลังทำอะไร

ถ้าใช้คำพูดของเฟซบุ๊กเอง ก็ต้องพูดว่า ภาพนี้แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ

อาจเป็นได้ที่ผู้เขียนภาพจะอ้างว่า ได้สอบถามแล้วจากท่านเจ้าคุณนั่น ท่านมหาโน่น หรือท่านอาจารย์นี่ ท่านว่าพระพุทธองค์อุ้มบาตรนี่แหละถูกต้องแล้ว

เวลานี้เรากำลังเป็นอย่างนี้กันมาก คือชนเพดานกันที่ “อาจารย์”

ไปไม่ถึงพระไตรปิฎก

ไม่ใช่เฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับ “เหตุการณ์”

แม้แต่ “หลักคำสอน” ก็ชนเพดานแค่อาจารย์

แต่ที่จะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปก็คือ เราไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนทำหน้าที่ตรวจสอบ ชี้แจง แก้ไข

มีแต่ปลอยให้มติที่คลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎกปรากฏตัวขึ้น ดำรงอยู่ และเผยแพร่ต่อไปตามสะดวก

และนับวันก็จะกองพะเนินขึ้นเรื่อยๆ

………

โปรดตั้งหลักกันให้ดีนะครับ – ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา-พระธรรมวินัย ศึกษาตรวจสอบไปให้ถึงต้นน้ำคือพระไตรปิฎกก่อน

ต่อจากนั้น เราจะเชื่อหรือไม่ หรือจะเห็นเป็นอย่างไร เป็นสิทธิเสรีภาพของเรา

อย่าชนเพดานอยู่แค่-อาจารย์ท่านว่า

………

ยังมีเงื่อนแง่อื่นๆ อีกครับ

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

๑๗:๐๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *