บทความเกี่ยวกับศาสนา-ภาษา-สังคม

ฝากพระศาสนาไว้ด้วย

ฝากพระศาสนาไว้ด้วย

———————–

พระที่เป็นเปรียญไม่ถึง ป.ธ.๙ แต่จบ ดร. มีมานานแล้ว

เวลานี้ พระจบ ดร. แต่ไม่ได้เป็นเปรียญสักประโยคก็มีแล้ว และนับวันจะมีมากขึ้น

ในอนาคต พระ ดร. จะแซงพระ ป.ธ.๙

และพระจะเรียนเป็น ดร. โดยไม่สนใจบาลีกันมากขึ้น

น่าสำรวจศึกษาว่า พระ ดร. นั้น ท่านเป็น ดร. ในสาขาอะไรกันบ้าง

ถ้าดูตามกรอบขอบเขตในเวลานี้ เข้าใจว่า-ก็ต้องเป็นสายศาสนา+ปรัชญา ก็ท่านเป็นพระนี่ จะไปเรียนสายไหน

แต่เท่าที่ฟังๆ เวลานี้ที่เรียนสายภาษาก็มี สายศิลปวัฒนธรรมก็ดูเหมือนจะมี สายประวัติศาสตร์ก็น่าจะมี

ในอนาคต เชื่อว่าเราจะมี —

พระ ดร. ทางนิติศาสตร์ 

พระ ดร. ทางรัฐศาสตร์ 

พระ ดร. ทางวิศวะ 

พระ ดร. ทางการเกษตร 

พระ ดร. ทางพาณิชย์ 

ตลอดจน พระ ดร. ทางแพทย์ 

รวมความว่า ชาวบ้านจบ ดร. ทางไหน พระก็จบ ดร. ทางนั้นได้หมดทุกสาย 

เจริญกันใหญ่เลย

เวลานี้อาจจะเป็นเพียงพูดกันเล่นๆ สนุกๆ แต่ในอนาคตมีแน่ๆ

เพราะถ้าใจที่คิดจะทำให้เกิดขึ้นมีได้ ใจที่คิดหาเหตุผลมาสนับสนุนก็ต้องมีได้

ตัวอย่างโวหารสนับสนุนเบาะๆ-จบทางไหนก็ขอให้จบเถอะ จบ ดร. ดีทั้งนั้น พระจบ ดร. เสียหายตรงไหน พระพุทธศาสนามีพระจบ ดร. ทุกสาขายังไม่ดีอีกรึ อยากให้พระรู้แต่บาลี สวดมนต์เป็นอย่างเดียวยังงั้นรึ ฮ่า ฮ่า ฮ่า

อะไรที่ไม่ได้คิดไว้ว่าจะมี อาจมีได้ทั้งนั้น

ดูกันง่ายๆ มจร มมร ตั้งขึ้นมาเพื่อให้พระเณรเรียน 

เดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็เข้าไปเรียนได้ ใครจะคิด

ในอนาคต ฆราวาสจะเป็นอธิการบดี มจร มมร -วันนี้ยังไม่มีใครเชื่อหรอก

วันหยุดเรียนก็ด้วย เคยมีหลักนิยมหยุดเรียนวันพระ 

อีกไม่นานหรอก วันพระก็จะไม่หยุด แต่หยุดเสาร์-อาทิตย์เหมือนทางโลก คอยดูไปเถิด 

(หรือตอนนี้ก็ไม่หยุดวันพระกันแล้วก็ไม่รู้)

ไม่ยึดหลักการของตัวเองไว้ให้ดี ก็จะไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นของตัวเอง

หลักการของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระธรรมวินัย

พระธรรมวินัยบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

ไม่เรียนพระไตรปิฎก ก็ไม่รู้ว่าหลักการของพระพุทธศาสนาคืออะไร คืออย่างไร 

พากันจับเอาแต่ปลายน้ำ-คือที่เห็นคนนั้นทำอย่างนั้น คนนี้ทำอย่างนี้-ก็เอามาทำตามกันไป อ้างว่าคนนั้นคนโน้นที่นั่นที่โน่นเขาก็ทำแบบนี้ 

แต่ต้นน้ำหรือหลักการเดิมของตนเป็นอย่างไร ไม่รู้ 

ที่ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้เรียน

หนักๆ เข้าก็ใช้วิธีคิดเอาเอง เข้าใจเอาเองว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูก

เวลานี้ลัทธิคิดเอาเอง เข้าใจเอาเองว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูก กำลังแตกดอกออกช่ออยู่ในสังคมชาวพุทธ

ใครพอใจใครเลื่อมใสคำสอนใคร ก็เฮโลกันไป สนับสนุนส่งเสริมยกย่องเชิดชูกันไป

แต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างไร ไม่รู้ ไม่สน

…………………..

ผมนึกถึงคำพูดของท่านพันเอก ประสาธน์ กองธรรม อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านพูดไว้ตั้งแต่เป็นร้อยเอกหรือพันตรี 

ตอนนั้น กองทัพบกอนุมัติให้กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิด “หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น” และ “หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง” มีที่นั่งให้อนุศาสนาจารย์ต่างเหล่าทัพเข้าศึกษาด้วย ผมได้ไปเรียนทั้งสองหลักสูตร จึงมีเพื่อนเป็นอนุศาสนาจารย์ทหารบกมากหน้าหลายตา ผูกพันต่อเนื่องมาถึงอนุศาสนาจารย์รุ่นหลังๆ ด้วยจนถึงทุกวันนี้

ผมเรียนหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้นเมื่อเป็นเรือตรี และเรียนหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูงเมื่อเป็นนาวาตรี เจอกับท่านอาจารย์ประสาธน์ทั้งสองหลักสูตร

ท่านอาจารย์ประสาธน์แสดงทัศนะอยู่เนืองๆ ว่า –

…………………………

เราเป็นเรา เราพิลาส

เราเป็นเขา เราพินาศ”

………………………..

ความหมายแห่งคำกล่าวนี้ก็คือ –

……………………………………..

เราเป็นอนุศาสนาจารย์ของกองทัพ ประพฤติตัววางตนอยู่ในจรรยาบรรณของอนุศาสนาจารย์ ย่อมเป็นที่เคารพนับถือของทหารทั้งปวง นี่คือ “เราเป็นเรา เราพิลาส”

แต่ถ้าอนุศาสนาจารย์ประพฤติตัวเหมือนทหารทั่วไป ทหารทั่วไปทำอะไรตามวิสัยทหาร อนุศาสนาจารย์ก็ทำบ้าง เราก็เสียสถานะ สูญสิ้นความเคารพนับถือจากทหารทั้งปวง นี่คือ “เราเป็นเขา เราพินาศ”

……………………………………..

ผมขอแสดงจุดยืนไว้ ณ ที่นี้ว่า ผมสนับสนุนให้พระเรียนจนจบ ดร. ครับ

สมณสารูปอำนวยให้เรียนสาขาอะไรได้บ้าง ก็เรียนเข้าไปเถิด เรียนให้จบ ดร. ควรแก่การอนุโมทนาทั้งสิ้น

แต่-พระต้องเรียนพระธรรมวินัยด้วย กล่าวคือ –

(๑) เรียนพระธรรมวินัยให้รู้เข้าใจทั่วถึง 

(๒) แล้วปฏิบัติตามให้เต็มสัตติกำลัง 

(๓) รักษาระบบวิถีชีวิตสงฆ์ไว้ให้ครบถ้วน 

(๔) ประกาศคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าให้แพร่หลายต่อไป 

ทั้งหมดนี้คือตัวพระพุทธศาสนา

ถ้าจบ ดร. แต่ไม่เรียนพระธรรมวินัยตามหลักทั้ง ๔ ข้อนั้น ก็จะมีค่าไม่ต่างอะไรกับพระเณรที่จบ ป.ธ.๙ แล้วไม่เรียนพระไตรปิฎกต่อไป เพราะเข้าใจว่า จบ ป.ธ.๙ คือเรียนจบแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง

…………………..

สำหรับพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอยู่อย่างขะมักเขม้น ตั้งใจรักษาวิถีชีวิตสงฆ์ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะจบ ป.ธ.๙ หรือจบ ดร. หรือไม่ว่าจะจบหรือไม่จบอะไรเลยก็ตาม พระคุณคือนักรบตัวจริงขององค์พระบรมศาสดา กำลังทำหน้าที่ปกป้อง รักษา สืบต่อพระศาสนาไว้ด้วยชีวิต

ขอฝากถวายนมัสการมาแทบเท้า

ฝากพระศาสนาไว้ด้วยขอรับ

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๔:๓๔

………………………………….

ฝากพระศาสนาไว้ด้วย

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *