ดลบันดาล

ดลบันดาล

————-

ในช่วงเวลาปีใหม่ก็ดี การให้พรกันในโอกาสอื่นใดก็ดี เรามักจะได้ยินผู้คนอวยพรกันด้วยถ้อยคำทำนองนี้ :

“ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ……”

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลนั้นพอฟังได้ เพราะ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่แต่ละคนเชื่อถืออาจมีอำนาจดลบันดาลได้จริง

แต่ที่ขอให้พระรัตนตรัยดลบันดาลนั้น หมายความว่าอย่างไร?

พระรัตนตรัยคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ประมวลกันเข้าเป็น “พระพุทธศาสนา

คำสอนที่แท้จริงในพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ทุกคนลงมือทำให้สำเร็จด้วยตัวเอง ไม่ใช่รอผลดลบันดาล

ในพุทธประวัติในพระไตรปิฎกเถรวาทไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรง “ดลบันดาล” ให้ใครประสบความสุขความเจริญหรือความสำเร็จ มีแต่ที่ตรัสว่า ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทาง จะไปถึงจุดหมายท่านทั้งหลายต้องเดินไปเอง

พระอรหันตสาวกทุกองค์ พระพุทธเจ้าไม่เคยช่วยดลบันดาลให้สำเร็จมรรคผล นอกจากตรัสสอนวิธีการแล้วให้แต่ละท่านนำไปปฏิบัติเอาเอง

บางทีเราก็พูดกันเพลินไป และคำพูดนั้นกลับขัดแย้งกับคำสอนในพระพุทธศาสนาเสียเองโดยไม่ทันได้พิจารณา

……………………………

ทำดี สำเร็จเป็นดีทันใด 

ไม่ต้องรอให้ใครมาดลบันดาล

……………………………

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๑:๕๖

…………………………………….

ดลบันดาล

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น