น่าจะมีสถาบันสอนวิธีอยู่ร่วมกัน

น่าจะมีสถาบันสอนวิธีอยู่ร่วมกัน

—————————–

เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 

แต่น่าประหลาดที่สมัยนี้ไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนอบรมสั่งสอน “คุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน” ให้แก่สมาชิกของสังคม

………………………………

โรงเรียน – สอนแต่วิชาการ

บ้าน – ตีนถีบปากกัด

วัด – ชักชวนแต่เรื่องพิธีกรรม

………………………………

ความจริง-คืออยู่ร่วมกัน

ความประพฤติ-คือต่างคนต่างอยู่

ก็คงต้องใช้ความอดทนมากขึ้น 

และเจริญสติให้มากขึ้นด้วย

ในการหาวิธีอยู่ในแบบ-ต่างคนต่างอยู่ร่วมกัน

คือเอาลักษณะนิสัย-ต่างคนต่างอยู่ (ทำอะไรเหมือนมีตัวคนเดียวอยู่ในโลก)

กับลักษณะนิสัย-อยู่ร่วมกัน (ทำอะไรคิดถึงคนอื่นๆ ด้วยเสมอ)

มาประสมกันให้กลมกลืนเป็น “ต่างคนต่างอยู่ร่วมกัน” 

…………………..

ถ้ามีสถาบัน หน่วยงาน หรืออะไรสักอย่างทำหน้าที่ฝึก สอน อบรม กล่อมเกลา ปลูกฝัง สมาชิกของสังคมให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกัน ก็จะดีนักหนา

ว่ากันตามโครงสร้างของสังคมไทย —

วัด-ควรทำหน้าที่นี้ 

วัด-เหมาะอย่างยิ่งที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ 

และในอดีตกาลไม่นานไกล วัดก็เคยทำหน้าที่นี้มาแล้ว

แต่ก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้น – 

ทุกวันนี้วัดชักชวนแต่เรื่องพิธีกรรม 

เรื่องขอพร 

เรื่องแก้บน

ขอให้ดลบันดาล 

กิจกรรมอบรมสั่งสอนศีลธรรม-โดยเฉพาะหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยตรงนั่นเอง-วัดก็แทบจะไม่ได้ทำกันแล้ว

………………………………

สำหรับวัดที่ยังดำเนินกิจกรรมธรรมะอยู่ 

ขอกราบคารวะและถวายกำลังใจมา ณ ที่นี้

………………………………

ใครมีทุนดี มีความสามารถ ผมขอเสนอไอเดีย ให้เปิดโรงเรียนหรือตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาการอยู่ร่วมกันในสังคม

คนที่จบจากโรงเรียนหรือสถาบันนี้แล้ว –

ตัวเองก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ทั้งยังทำให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีความสุขด้วย

ลองคิดตั้งขึ้นมาสิครับ

ก็เห็นคุยนักว่าคนรุ่นเรานี้ฉลาดกว่าคนรุ่นก่อน

มิเช่นนั้นก็ต้องยอมรับตรงๆ ว่าคนรุ่นเราไม่ได้ฉลาดกว่าบรรพบุรุษของเราเลย

ที่พิสูจน์ได้ชัดๆ ก็คือ คนรุ่นเราได้แต่บ่นว่าสังคมทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน

แต่ไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไข มีแต่แรงบ่น

ในขณะที่บรรพบุรุษของเราท่านใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยอบรมกล่อมเกลาให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาช้านาน

แต่คนรุ่นเรานี่เองกลับทิ้งหลักธรรมนั้น

และกำลังจะทิ้งพระพุทธศาสนาทั้งศาสนาเอาด้วยซ้ำ

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๕:๕๑

……………………………………..

น่าจะมีสถาบันสอนวิธีอยู่ร่วมกัน

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น