เกจิ (บาลีวันละคำ 19)

เกจิ

เป็นคำที่คุ้นปากคนไทย บางทีพูดว่า “เกจิอาจารย์

คำว่า “เกจิ” แปลว่า “บางพวก” มีกำเนิดมาจากสำนักต่างๆ ที่อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันออกไป เมื่ออ้างถึงความคิดเห็นของสำนักเหล่านั้น ก็จะพูดว่า “เกจิ (อาจริยา)” ซึ่งแปลว่า “อาจารย์บางพวก” หมายถึงว่า อาจารย์บางพวกอธิบายว่าอย่างนี้ อาจารย์บางพวกอธิบายว่าอย่างโน้น

จากตีความคำสอนต่างกัน ความหมายก็ขยายออกไปถึงแนวปฏิบัติด้วย คือ อาจารย์บางพวกปฏิบัติแบบนี้ บางพวกปฏิบัติแบบโน้น

ใครเลื่อมใสอาจารย์องค์ไหนหรือสำนักไหน ก็อ้างว่าอาจารย์ของตนเป็น “เกจิ” เพราะปฏิบัติเคร่ง หรือมีความขลังอย่างนั้นอย่างนี้

เกจิ” ซึ่งแปลธรรมดาๆ ว่า “บางพวก” จึงมีความหมายว่า อาจารย์ผู้ขลังในทางปฏิบัติ หรือผู้มีความสามารถโดดเด่นทางใดทางหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้

บาลีวันละคำ (19)

22 – 5 – 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย