วินาศกรรม

บาลีวันละคำ

วินาศกรรม (บาลีวันละคำ 1,179)

วินาศกรรม

อ่านว่า วิ-นาด-สะ-กำ
ประกอบด้วย วินาศ + กรรม

(๑) “วินาศ”

บาลีเป็น “วินาส” (วิ-นา-สะ) รากศัพท์มาจาก วิ (พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + นสฺ (ธาตุ = พินาศ, หายไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ยืดเสียง อะ ที่ น-(สฺ) เป็น อา (นสฺ > นาสฺ)

Read More