ปฏิรูป (บาลีวันละคำ 42)

ปฏิรูป

อ่านแบบบาลีว่า ปะ-ติ-รู-ปะ  อ่านแบบไทยว่า ปะ-ติ-รูบ

คำว่า “ปฏิรูป” ในภาษาบาลีมีความหมาย 2 อย่าง คือ

1 พอเหมาะ, สมควร, เหมาะสม, เหมาะเจาะ เช่น ปฏิรูปเทส คือ ถิ่นที่สมควร หรือ ถิ่นที่เหมาะสม

2 เทียม, ปลอม, ไม่แท้, คล้าย เหมือน (แต่ไม่ใช่) เช่น มิตรปฏิรูป คือคนที่เหมือนกับจะเป็นเพื่อน แต่ไม่ใช่เพื่อน หรือศัตรูที่แฝงมาในคราบของเพื่อน

คำว่า “ปฏิรูป” ในภาษาไทย มักเข้าใจกันในความหมายว่า ปรับปรุงให้สมควร ซึ่งใช้เทียบกับภาษาอังกฤษว่า reform (re = ปฏิ form = รูป, reform = ปฏิรูป) เช่น ปฏิรูปบ้านเมือง

ปฏิรูป – เหมาะสม, เหมาะเจาะ

ปฏิรูป – ปรับปรุงให้สมควร

ปฏิรูป – ปลอม, ไม่แท้

ชาว Facebook ชอบ ปฏิรูป ไหน ?

บาลีวันละคำ (42)

14-6-55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย