เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ขอยกคุณอันประเสริฐ มามอบแด่ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ขอยกคุณอันประเสริฐ มามอบแด่ทุกท่าน

วโร วรญฺญู วรโท วราหโร
อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ
อิทมุปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ
ประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงนำมาซึ่งธรรมอัน
ประเสริฐ เป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอัน
ประเสริฐ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตใน
พระพุทธเจ้า ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแด่
ท่าน เทอญ

จาก ชมรมธรรมธาราเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ขอยกคุณอันประเสริฐ มามอบแด่ทุกท่าน

จาก ชมรมธรรมธารา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น