บาลีวันละคำ

ทีฆายุก (บาลีวันละคำ 90)

ทีฆายุก

อ่านว่า ที-คา-ยุ-กะ

ประกอบด้วยคำว่า ทีฆ (= ยาว) + อายุ (= เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่) + (ปัจจัย = ผู้-, ผู้มี-) = ทีฆายุก แปลว่า “ผู้มีอายุยืนนาน

ทีฆายุก” เป็นคุณศัพท์

– ขยายคำนามที่เป็นเพศชาย เป็น “ทีฆายุโก

– ขยายคำนามที่เป็นเพศหญิง เป็น “ทีฆายุกา

คำที่เราคุ้นกันดี คือ

– คำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

– คำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

แปลความเป็นคำไทยสั้นๆ ว่า “ขอจงทรงพระเจริญ

ระวัง :

1. ทีฆ- ที- ท ทหาร ไม่ใช่ ฑ มณโฑ อย่าเขียนผิด

2. คำบาลีถวายพระพรต้องเขียนแยกเป็น 3 คำ อย่าเขียนติดกัน และต้องแยกให้ถูกคำ

3. -โก กับ -กา อย่าสับสน สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทีฆายุโก” สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าฯ “ทีฆายุกา” 

จงรักภักดี ด้วยดวงฤดีผ่องแผ้ว

ป้ายใครที่เขียนผิดไปแล้ว ยังพอมีเวลาแก้ไขทัน

บาลีวันละคำ (90)

6-8-55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย