บทความเกี่ยวกับศาสนา-ภาษา-สังคม

คาถาถอนโบสถ์

คาถาถอนโบสถ์

ขอประทานโทษนะครับ

.

เนื่องจากปัญหานี้เกี่ยวโดยตรงกับ “ภาษาบาลี” และเอามาถามกันในกลุ่มของผู้เรียนบาลี เพื่อให้ได้ประโยชน์ชนิดที่เป็นเนื้อเป็นหนัง ไม่สะเปะสะปะพร่ามัว ผมขอเสนอแนวทางการจัดการกับปัญหาดังนี้ 

.

๑. ช่วยกันพิจารณาถ้อยคำแต่ละคำตามที่ปรากฏ แล้ววินิจฉัยว่าคำนั้นๆ ที่ถูกต้องตรงกับหลักภาษาบาลีควรสะกดอย่างไร อ่านอย่างไร และแปลอย่างไร บอกรากศัพท์ไว้ด้วยเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนบาลี 

.

แน่นอนว่าการจะทำเช่นนี้ได้ เราก็ต้องมีความรู้ภาษาบาลี นั่นเท่ากับเป็นการกระตุ้นเตือนหรือบังคับกลายๆ ให้พวกเราเร่งขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลี สมกับเจตนารมณ์ของการตั้งกลุ่มผู้เรียนบาลี

.

๒. ลึกลงไปอีก ช่วยกันศึกษาสืบค้นว่าคำนั้นๆ (ที่ปรับแก้ถูกต้องแล้วตามข้อต้น) มีปรากฏหรือมีใช้อยู่ที่ไหน เช่นใช้ในกิจอะไร หรือมีอยู่ในคัมภีร์อะไรเป็นต้น ตามไปดูให้รู้แน่ ได้ความรู้แล้วเอามาบอกกล่าวให้คนอื่นๆ ได้รู้ด้วย

.

๓. เมื่อชำระสะสางจนได้ศัพท์ได้คำได้ความหมายได้ที่ไปที่มาถูกต้องครบถ้วนแล้ว ต่อจากนั้นถ้ายังประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมใดๆ อยู่อีก จึงค่อยแสดงออกไปโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาที่ได้ข้อยุติแล้วตาม ๒ ข้อข้างต้น

.

ด้วยวิธีการดังนี้ เราก็จะได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความเห็นที่ตั้งอยู่บนความรู้ อันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *