ศีลของพระ และสมณวิสัย

ศีลของพระ และสมณวิสัย

ผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่ง ชื่อ “ศีลของพระ และสมณวิสัย” เป็นหนังสือเล่มเล็ก แต่หนาถึง ๑๙๐ หน้า ที่หน้าปกมีข้อความว่า

………………………

ศีลของพระ 

และสมณวิสัย

(ตราธรรมจักร)

แปลจากพระปาฏิโมกข์

โดย สมเด็จพระวันรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร)

อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๓ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

………………………

ที่ปกรองมีข้อความว่า 

………………………

ศีลของพระและสมณวิสัย

แปลจากพระปาฏิโมกข์

โดย สมเด็จพระวันรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร)

อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๓ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

(ตราธรรมจักร)

จัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมบรรณาการ

โดย

ดร. ศักยะ สมบัติไพรวัน

ร่วมกับ มูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม และเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน

………………………

ตอนที่เป็นเนื้อในของหนังสือ หน้า ๑ มีชื่อเรื่องว่า 

………………………

ปาฏิโมกขสังวรศีล

………………………

เปิดปกในไปก็จะเป็นคำนำ แต่ไม่ได้เรียกว่าคำนำ หากแต่ตั้งชื่อว่า “ที่มีที่มา ของ พระปาฏิโมกข์แปล” ท่านเขียนไว้ดีมาก ผมอยากจะให้ได้อ่านกันทั่วๆ 

ท่านผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้แสดงเจตนาว่าอยากจะให้มีคนอ่านหนังสือเล่มนี้กันมากๆ ก่อนหน้านี้ผมพยายามควานหาไฟล์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังว่าเมื่อมีเจตนาจะให้หนังสือเล่มนี้แพร่หลาย ก็น่าจะมีใครเอาไปทำเป็นไฟล์ pdf หรือทำเป็น E-book ก็จะมีคนได้อ่านกันกว้างขวางขึ้น แต่ควานหาแล้วก็ไม่พบ จึงสันนิษฐานว่าหนังสือเล่มนี้คงมีเฉพาะที่เป็นเล่มกระดาษ

อนึ่ง ในระหว่างที่ควานหาไฟล์ ผมก็พบว่าหนังสือเล่มนี้มีโฆษณาอยู่ในหลายๆ สำนัก แต่มีไว้เพื่อจำหน่ายทั้งสิ้น ทำให้นึกสงสัยที่ในเล่มกระดาษบอกไว้ชัดว่า “จัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมบรรณาการ” 

แล้วก็เท่าที่ทราบ ท่านผู้จัดพิมพ์ก็ดำเนินการแจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการไปทั่วทุกภาค ที่รู้ก็เพราะท่านติดต่อมาที่ผม ถามว่าภาคกลางนี่ควรจะเอาไปให้ไว้ที่ไหนจึงจะแพร่หลาย ผมก็แนะนำให้นำมาถวายไว้ที่วัดมหาธาตุราชบุรีซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัด ท่านก็เห็นด้วยแล้วก็นำมาถวายด้วยตัวเอง เล่มที่ผมมีอยู่นี้ก็ได้มาจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนั่นเอง

ขอคัดคำนำ แต่ไม่ได้เรียกว่าคำนำ หากแต่ตั้งชื่อว่า “ที่มีที่มา ของ พระปาฏิโมกข์แปล” มาให้อ่านกันดังนี้ 

……………………

ที่มีที่มา ของ พระปาฏิโมกข์แปล

เมื่อก่อนปี พ.ศ.๒๕๓๕ มีพระจากวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ไปพบที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร มอบหนังสือ “พระปาฏิโมกข์ – แปล” ซึ่งเป็นนิพนธ์แปลของ สมเด็จพระวันรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ฯ องค์ที่ ๓ เป็นการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ เพราะเหตุว่าท่านอยากให้มีต้นฉบับไว้ที่วัดสุทัศน์ ฯ 

ตามคำบอกเล่าของพระรูปนี้ ท่านบอกว่า ที่วัดปากน้ำมีพระฝรั่งมาบวชแล้วก็ค้นคว้าหนังสือจึงได้พบหนังสือเล่มนี้ ฟังเพียงเท่านี้ก็ถึงอาการ ๒ อย่าง ณ ขณะนั้น คือ ดีใจที่พระฝรั่งท่านค้นคว้า และ เศร้าใจที่เราอยู่วัดสุทัศน์ ฯ มิได้ใส่ใจผลงานของอดีตเจ้าอาวาสและพระมหาเถระแต่ก่อนเก่า ซึ่งท่านได้สร้างผลงานต่อพระพุทธศาสนา จึงรับมาด้วยความสำนึกว่า เราเป็นพระวัดสุทัศน์ ฯ และเป็นเลขานุการเจ้าอาวาส ณ เวลานั้น

เมื่อได้รับมาแล้วก็อ่าน อ่านแล้วก็อุทานในใจว่า… “ช่างเป็นพระปาฏิโมกข์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดและควรให้ภิกษุ สามเณรได้ศึกษา และตายละ…! เราจะต้องตกนรกแน่แล้ว เพราะคิดว่าอาบัติเล็กน้อยไม่เป็นไร ปลงได้ แต่แท้จริงแล้วเราตกนรกด้วยความประมาทในอาบัติเล็กๆ น้อยๆ ที่ประมาทและสะสมทุกวันหรือนี่!”…

ตอนนั้นยังจน คือ จนปัจจัยที่จะจัดพิมพ์และจนบริวาร ครั้นต่อมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงขอให้พระวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี จัดพิมพ์ในงานมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จบรมบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา แต่หนังสือดี หนา แพงเกินไป จึงมิได้แพร่หลายเท่าที่ควร

วันนี้ เวลานี้ จึงมอบหมายให้ สำนักพิมพ์ธรรมสภา ดำเนินการจัดพิมพ์จำหน่ายให้แพร่หลายเพื่อให้ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้พระวินัยของพระสงฆ์ โดยเขียนหน้าปกไว้ดังที่เห็น เพราะเหตุผลคือ … “ไม่อยากให้พระที่บวชมาลืมการเรียนรู้พระวินัย จะเป็นโทษ ทั้งจะพากันตกนรกถ้าเรียนรู้ช้าไป แต่อาบัติเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่กล้าอ่านพระปาฏิโมกข์ เพราะจะเกิดความแสลงใจแทงใจในอาบัติของตน อยากให้อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน ได้ซื้อไปอ่าน เพื่อเมื่อรู้วินัยพระแล้วจะได้ตรวจสอบพระได้ ทั้งจะได้ช่วยให้พระไม่ต้องอาบัติ อีกทั้งเพื่อให้พระวินัยดำรงอยู่สืบไป” …

ใคร่ขอให้เจ้าอาวาส พระอาจารย์ ได้รีบให้พระ – เณร ที่บวชเข้ามาได้อ่านให้จบอย่าให้เกิน ๓ วัน เพื่อจะได้พระเณรที่ดีไว้ในพระพุทธศาสนา ให้อุบาสก อุบาสิกา ได้อ่าน ได้เรียนรู้พระวินัยสงฆ์ เพื่อจะได้ตรวจสอบ ตำหนิพระเณรที่ไม่เคร่งครัดและกันความประพฤติบิดเบือน หลอกลวงตนเองและพุทธศาสนิกชน เป็นการให้ “โยมฉลาด พระศาสนาจะเจริญและมั่นคงถาวร” 

พระ – เณร รูปใดอ่านแล้วแสลงแทงใจดำในบทเบื้องต้น ก็อย่าได้เถียง และอย่าได้ทิ้งพระปาฏิโมกข์แปลเล่มนี้เลย จะพาตนตกต่ำในพระธรรมวินัย จะพาตนตกนรกหมกไหม้ จงปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อนำพาตนเองและญาติโยมของตนเองไปสู่ทางแห่งสวรรค์ นิพพาน มิเช่นนั้นเมื่อตัวเองไม่เคร่งครัดในพระวินัย ตนเองก็ตกนรกหมกไหม้ แล้วก็หลอกลวงโยมบิดา มารดา และโยมที่ศรัทธาให้ไปสู่อบายภูมิกันทั้งสิ้น

ในกาลใดใดที่พระมหาเถระและพระเถระทำบุญวันเกิด ฉลองสมณศักดิ์ ที่นิมนต์พระเณรมามาก ก็ขอให้ถวายพระปาฏิโมกข์แปล อีกทั้งเจ้าคณะผู้บริหารคณะสงฆ์ก็ควรส่งเสริมให้แพร่หลาย จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปกครองกันด้วยกฎมหาเถรสมาคม ระเบียบคณะสงฆ์ หรือกฎหมายบ้านเมือง เพราะพระวินัยจะปกครองแทนเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ หรือญาติโยมจะทำบุญถวายสังฆทาน ก็ควรซื้อถวายพระสงฆ์ สามเณร ทุกครั้งไป เราจะได้พระสงฆ์ทรงศีลเพื่อเป็นนาบุญของเรา

นิพนธ์นี้ สมเด็จพระวันรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒโน) นิพนธ์ไว้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๕ แล้ว นับเป็นหนังสือที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี สมกับฉายาของเจ้าประคุณว่า “สีลวฑฺฒโน” คือเจริญในศีล ได้แก่พระวินัย และ “เจริญในธรรม จนถึง เจริญในสมณศักดิ์” ควรที่พระภิกษุ สามเณร จะยึดถือพระปาฏิโมกข์แปลเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติพระวินัยอย่างเคร่งครัด นอกจากจะเจริญในพระบวรพุทธศาสนาแล้ว แม้จะทำอะไรก็ “ขึ้น” ไปหมด คือ 

เสก ก็ ขลัง

สอน ก็ ฟัง

สั่ง ก็ เชื่อ

ขอให้ศึกษาดูผลของพระวินัยคือศีลในโอวาทปาฏิโมกข์ (หนังสือสวดมนต์) และ ภิกขุอปริหานิยธรรม (หนังสือสวดมนต์) เถิด แล้วจะได้ทราบผลที่แท้จริงว่า … ถ้าเคร่งครัดในศีลคือพระวินัย ทำอะไรก็ “ขึ้น” ไปหมด

ต้องขออนุโมทนาต่อ ดร. พระมหาประสิทธิ์ อหึสโก เปรียญธรรม ๗ ประโยค วัดสุทัศนเทพวราราม ที่รับภาระตรวจแก้ และอนุโมทนาต่อสำนักพิมพ์ธรรมสภา ที่พิมพ์เผยแพร่จำหน่าย และอนุโมทนาทุกท่านที่ซื้อถวายพระสงฆ์ สามเณร ขอให้ความศรัทธาในพระวินัย จงดลให้ท่านเป็นคนดี มีลูกหลานที่ไม่ผิดศีลธรรม กฎหมาย และได้รับผลคือการยกย่องบูชาจากคนทั่วไป ดังองค์พระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญพระวินัย คือ องค์พระอรหันต์ผู้มีนามว่า “อุบาลี” เถิด.

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

……………………

สุดท้ายนี้ ขอเสนอแนะว่า

๑ ถ้าไม่เป็นการขัดต่อนโยบายของเจ้าของหนังสือหรือผู้จัดพิมพ์ ขอเสนอให้ทำหนังสือเล่มนี้เป็นไฟล์ pdf หรือทำเป็น E-book เพื่อให้คนได้อ่านกันกว้างขวางขึ้นสมตามเจตนาอันแรงกล้า

๒ ถ้าหนังสือเรื่องนี้ คือ พระปาฏิโมกข์ แปล นิพนธ์ของสมเด็จพระวันรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒโน) จะเป็นฉบับที่ชื่อ ศีลของพระและสมณวิสัย คือฉบับที่ผมกำลังพูดถึงนี้ หรือฉบับเดียวกันนี้ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและพิมพ์มาก่อนหน้านี้ มีที่เป็นไฟล์ pdf หรือทำเป็น E-book อยู่แล้ว ท่านผู้ใดทราบว่ามีอยู่ที่ไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไร ขอได้โปรดบอกกล่าวชี้แนะด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ผมเห็นว่า ทุกวันนี้คนอ่านหนังสือที่เป็นไฟล์ pdf หรือ E-book หรืออ่านทางหน้าจอกันมากขึ้น สะดวกขึ้น แต่อ่านที่เป็นเล่มกระดาษกันน้อยลง หนังสือที่เกี่ยวกับพระศาสนาจึงควรทำเป็นไฟล์ pdf หรือ E-book และควรดาวน์โหลดได้โดยไม่คิดมูลค่า ก็จะทำให้หนังสือแพร่หลายกว้างขวางง่ายขึ้นและมากขึ้น สมตามเจตนาแห่งการเผยแผ่พระศาสนา

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๗:๐๒

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น