กิจการพระศาสนาด้านอื่นๆ

กิจการพระศาสนาด้านอื่นๆ

สังเกตดู ตอนนี้เพจ “พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล” ขึ้นมาที่หน้าบ้านผมถี่ยิบ บรรยายถึงท่านรูปนั้นรูปโน้นได้สมณศักดิ์ชั้นนั้นชั้นโน้น เป็นที่น่าอนุโมทนา

กิจการพระศาสนาด้านอื่นๆ ยังมีอีกเยอะ โดยเฉพาะด้านการศึกษา แทบจะไม่มีเพจไหนกล่าวถึง

คณะสงฆ์เคยมีองค์การปกครอง องค์การศึกษา องค์การเผยแผ่ และองค์การสาธารณูปการ มี “สังฆมนตรีว่าการ” รับผิดชอบแยกกันเป็นส่วนๆ องค์การเหล่านี้ถูกยุบไปพร้อมกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ ๒๔๘๔ กิจการเหล่านี้ถูกเอาไปแฝงไว้กับมหาเถรสมาคมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ พร้อมกับเพิ่มสายงานขึ้นมาอีก ๒ สาย คือ การศึกษาสงเคราะห์ และสาธารณสงเคราะห์

แม้มหาเถรสมาคมจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบกิจการทั้ง ๖ สายนี้ แต่ก็แทบจะไม่มีใครรู้จักว่าท่านผู้ใดรับผิดชอบสายใดกันบ้าง กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ สายก็เลยแผ่วลงไปหมด ไม่รู้ว่างานแต่ละด้านท่านทำอะไรกันบ้าง

ถ้ามีเพจ “พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล” ได้ ก็ควรจะมีเพจเหล่านี้ได้ด้วย คือเพจ –

“กิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง ทั่วสังฆมณฑล”

“กิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษา ทั่วสังฆมณฑล”

“กิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ ทั่วสังฆมณฑล”

“กิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการ ทั่วสังฆมณฑล”

“กิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ทั่วสังฆมณฑล”

“กิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ทั่วสังฆมณฑล”

แล้วก็เอางานที่ทำไปแล้ว กำลังทำอยู่ และที่คิดจะทำต่อไปในสายนั้นๆ มาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สังคมรับรู้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ศักยภาพของคณะสงฆ์ที่จะเปิดเพจเหล่านี้มีอยู่เหลือเฟือ ทำได้อยู่แล้ว

หรือถ้าท่านเปิดอยู่แล้ว ก็เอามาขึ้นที่หน้าบ้านผมถี่ๆ เหมือนเพจสมณศักดิ์บ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

กิจการพระศาสนาด้านอื่นๆ จะได้เป็นที่รับรู้ของสังคมกันบ้าง

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๑:๐๕

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น