พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้า

——————–

ระวังอย่าเข้าใจผิด

ข้อที่ควรเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้า คือ –

๑ พระปัจเจกพุทธเจ้าจะมีเฉพาะในช่วงพุทธันดร คือเวลาที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนาเท่านั้น

ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๔ โลกยังไม่ว่างจากพระพุทธศาสนา คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ หนทางดำเนินไปสู่พระนฤพานก็ยังปรากฏชัด ผู้ปฏิบัติขัดเกลาตนจนบรรลุความเป็นพุทธะก็ยังสามารถทำได้มีได้

ผู้บรรลุธรรมในช่วงเวลานี้จึงมีฐานะเป็น “อนุพุทธะ” คือผู้รู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น ปัจจุบันวันนี้ถ้ามีใครประกาศว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่นั่นที่โน่น เราก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเท็จ นี่คือประโยชน์ของการรู้หลัก 

คนที่ไม่รู้ก็อาจจะพลอยตื่นเต้นหลงเชื่อตามไป บางทีอ้างอิงด้วยว่าท่านผู้นั้นผู้นี้ก็ยืนยันว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจริง ก็เลยไปกันใหญ่

๒ พระปัจเจกพุทธเจ้ามีได้หลายองค์ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีได้คราวละองค์เดียว

๓ เนื่องจากพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มนุษย์มีกิเลสหนาปัญญาหยาบ จึงเป็นการยากที่จะสั่งสอนคนทั้งหลายให้สิ้นกิเลสบรรลุธรรมได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงสอนไปก็ไม่มีใครเชื่อ จึงเข้าใจกันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนหรือประดิษฐานศาสนาขึ้นได้

ไม่ต้องดูอื่นไกล ดูคนในสมัยปัจจุบันที่ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่แท้ๆ นี่แหละ มีคนเอาพระธรรมคำสอนมาแสดง มาบอก –

คนส่วนมากก็ยังไม่ฟัง 

(ซ้ำอ้างเหตุสารพัดที่จะไม่ฟัง เช่นอ้างว่าคนเอาธรรมะมาพูดพูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่ชวนฟังเป็นต้น)

ถึงฟังก็ไม่เชื่อ 

ถึงเชื่อก็ไม่คิดจะปฏิบัติตาม 

ถึงปฏิบัติตามก็ปฏิบัติไปไม่ถึงเป้าหมายปลายทาง ละทิ้งเสียกลางคัน

นี่ขนาดยังไม่ใช่ช่วงเวลาพุทธันดร พระศาสนายังมีอยู่ ความคิดจิตใจคนยังเป็นแบบนี้ ถ้าถึงช่วงพุทธันดรคือโลกไม่รู้จักพระศาสนา ใครที่ไหนจะมาฟัง ต่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนก็เถอะ

เมื่อสภาพเป็นจริงเป็นเช่นนี้ พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงไม่สอนใคร เพราะสอนไปก็เหนื่อยเปล่า

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๔:๓๔

ทองย้อนดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น