ผู้นำ-ผู้ตาม

ผู้นำ-ผู้ตาม

————

ควญฺเจ  ตรมานานํ

อุชุํ  คจฺฉติ  ปุงฺคโว

สพฺพา  คาวี  อุชุํ  ยนฺติ

เนตฺเต  อุชุํ  คเต  สติ.

เมื่อฝูงโคข้ามแม่น้ำไป

ถ้าจ่าฝูงไปตรง

โคทั้งหมดก็ย่อมไปตรง

เมื่อผู้นำไปตรง (ผู้ตามก็ไปตรง)

เอวเมว  มนุสฺเสสุ

โย  โหติ  เสฏฺฐสมฺมโต 

โส  เจปิ  ธมฺมํ  จรติ 

ปเคว  อิตรา  ปชา

ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เช่นนั้นแล

ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่

ถ้าแม้ผู้นั้นประพฤติเป็นธรรม 

ปวงชนทั้งหลายดังฤๅจะไม่ประพฤติตาม

สพฺพํ  รฏฺฐํ  สุขํ  เสติ

ราชา  เจ  โหติ  ธมฺมิโก.

ราษฎรย่อมครองสุขโดยทั่วกัน

ถ้าผู้บริหารบ้านเมืองครองธรรม

………………………

พระบาลี: ราโชวาทชาดก จตุกกนิบาต

พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๖๓๖-๖๓๗

คำแปล: พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๑:๑๖

………………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *