พรปีใหม่ ๒๕๖๕

พรปีใหม่ ๒๕๖๕

…………………………………………………………….

พระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

…………………………………………………………….

พระศรี: รัตนตรัยอวยชัยชนะ

ศากยะ: มงคลนาม ความกล้าหาญ

ทศพล: สิบกำลังยั่งยืนนาน

ญาณ: ให้ชาญเชี่ยววิชาปัญญาดี

ประธาน: คือผู้นำ น้ำใจสู้

พุทธ: ผู้รู้ ผู้ตื่น บานชื่นศรี

มณฑล: รอบขอบธรรมนำชีวี

สุทรรศน์: มีคนรักใคร่ตลอดไป – เทอญ๚ะ๛

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๐:๓๓

………………………………………….

พรปีใหม่ ๒๕๖๕

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น