คำอ่านพระปรมาภิไธยที่ถูกต้อง

คำอ่านพระปรมาภิไธยที่ถูกต้อง

———————————

ถ้าใครฟังผู้อ่านข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ในช่วงเวลานี้ ก็จะได้ยินคำอ่านพระปรมาภิไธยวรรคแรกว่า

พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน

พระปรมาภิไธยวรรคแรกเขียนว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

คำว่า … ปรมินทรมหา …

อ่านว่า ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-

ไม่ใช่อ่านว่า ปะ-ระ-มิน-ทฺระ-มะ-หา-

ถามว่า … ปรมินทรมหา … อ่านว่า ปอ-ระ-มิน-มะ-หา- ถูกต้องหรือไม่

ข้อสงสัยคือ ทำไมจึงไม่ออกเสียง -ทร- หลังคำว่า -มิน-

—————-

ข้อสงสัยนี้มีผู้แสดงหลักฐานเป็นคำตอบว่า อ่านตามที่ราชบัณฑิตยฯ กำหนด

หลักฐานที่นำมาแสดงคือ ข้อความจากหนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๕๗) (โปรดดูภาพประกอบ)

พระปรมาภิไธยว่าดังนี้ –

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร 

หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บอกคำอ่านไว้ ๒ แบบ ดังนี้ –

แบบที่ ๑

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-

มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี-

จัก-กฺรี-นะ-รึ-บอ-ดิน-

สะ-หยา-มิน-ทฺรา-ทิ-ราด-

บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

แบบที่ ๒

อ่านเหมือนแบบแรก ต่างกันเฉพาะคำว่า –ปรมินทร– อ่านว่า -ปอ-ระ-มิน- 

แบบแรกอ่าน -ปะ-ระ-มิน-

แบบที่ ๒ อ่านว่า -ปอ-ระ-มิน- 

นอกนั้นอ่านเหมือนกัน

—————

บางคนก็บอกว่า การอ่านพระปรมาภิไธย อ่านตามเพลงของแอ๊ด คาราบาว

เพลงของแอ๊ด คาราบาว ร้องวรรคนี้ว่า -ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน

คนทั้งหลาย-รวมทั้งผู้ประกาศข่าว-ก็เลยอ่านตามเพลง

—————

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ญาติมิตรผู้ใช้นามว่า อาซัน ตะวันทิตย์ ได้ส่งวีดิทัศน์คำอ่านพระปรมาภิไธยของอาลักษณ์มาให้ผมฟัง ตามลิงก์นี้ –

และเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนต้นและตอนท้ายของพระราโชวาทก็ทรงอ่านพระปรมาภิไธยวรรคแรกว่า — ปะ-ระ-มิน-ทฺระ-มะ-หา–

และวรรคสุดท้าย …. บรมนาถบพิตร ทรงอ่านว่า..บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด (มี -ถะ- ระหว่าง นาถ กับ บพิตร) 

ทรงอ่านตรงกับที่อาลักษณ์อ่าน

หลักฐานตามลิงก์ข้างล่างนี้

ขอเชิญญาติมิตรคลิกเข้าไปฟังกันก่อนนะครับ

—————

คำอ่านที่แตกต่าง คือ 

(๑) ปรมินทรมหาภูมิพล

หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บอกคำอ่านว่า -ปะ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน (ไม่มี -ทฺระ-)

เสียงอ่านของอาลักษณ์ อ่านว่า -ปะ-ระ-มิน-ทฺระ-มะ-หา-พู-มิ-พน (มี -ทฺระ-)

(๒) อดุลยเดช

หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บอกคำอ่านว่า อะ-ดุน-ยะ-เดด

เสียงอ่านของอาลักษณ์ อ่านว่า อะ-ดุน-ละ-ยะ-เดด

(๓) บรมนาถบพิตร 

หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บอกคำอ่านว่า บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด (ไม่มี -ถะ- ระหว่าง นาถ กับ บพิตร)

เสียงอ่านของอาลักษณ์ อ่านว่า บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด (มี -ถะ- ระหว่าง นาถ กับ บพิตร)

สรุปว่า ผู้อ่านข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์อ่านตามที่หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้

หรือจะบอกว่า อ่านตามเพลงของแอ๊ด คาราบาว – ก็แล้วแต่จะว่ากันไป

—————

อภิปราย :

พระปรมาภิไธยนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือชื่อในหลวง 

การอ่านชื่อคนนั้น หลักก็คืออ่านตามที่เจ้าของชื่ออ่าน

ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ “พชร” 

บางคนอ่านว่า พด-ชะ-ระ

บางคนอ่านว่า พะ-ชอน

แต่เจ้าของชื่ออ่านว่า พด

จะบอกว่าชื่อ “พชร” นี้ 

อ่านว่า พด ก็ได้

อ่านว่า พด-ชะ-ระ ก็ได้

อ่านว่า พะ-ชอน ก็ได้

อย่างนี้ หาได้ไม่

ต้องอ่านว่า พด อย่างเดียวจึงจะถูกต้อง

ฉันใดก็ฉันนั้น

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใครจะบอกว่า

อ่านตามอาลักษณ์ก็ได้

อ่านตามหนังสือของราชบัณฑิตยฯ ก็ได้

อ่านตามเพลงของแอ๊ด คาราบาว ก็ได้

อย่างนี้ หาได้ไม่

ต้องอ่านตามที่อาลักษณ์อ่านจึงจะถูกต้อง

—————

ผมไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปบังคับให้ใครอ่านแบบไหน

ได้แต่ขอร้องผู้ที่อ่านพระปรมาภิไธย-โดยเฉพาะอ่านเผยแพร่ต่อสาธารณชน-ว่า ขอให้เห็นแก่ความถูกต้อง

ส่วนท่านที่แสดงหลักการอ่านแตกต่างไปจากแบบแผนของอาลักษณ์ ผมก็ยิ่งไม่กล้าที่จะไปบอกอะไรท่าน ได้แต่หวังว่าท่านจะแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่วิสัยของท่านเอง

ถ้าคิดเหตุผลอะไรยังไม่ออก ก็ขอให้คิดว่า การอ่านพระปรมาภิไธยถูกต้องตามแบบแผนเป็นการพิสูจน์ถึงความจงรักภักดีได้วิธีหนึ่ง

ผมทำได้เพียงแค่ขอร้องว่า รักในหลวง เรามาช่วยกันอ่านพระปรมาภิไธยให้ถูกต้องโดยทั่วกันเถิด

……………..

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๕:๑๙

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *