ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “นิพพาน”

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “นิพพาน

————————————

๑ นิพพานไม่ใช่สถานที่ ซึ่งมีอยู่แล้ว ณ เวลานี้ แล้วก็พยายามจะไปกันให้ถึง แต่นิพพานเป็นสภาวะหรือคุณภาพของจิตใจ

๒ นิพพานเป็นสัจธรรม ไม่ขึ้นกับความเชื่อหรือความเข้าใจของใคร ไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรหรือไม่เชื่ออย่างไร นิพพานก็เป็นจริงอย่างที่นิพพานเป็น

๓ นิพพานเข้าใจได้ด้วยการสัมผัสของจริง ไม่ใช่ด้วยการอ่านหรือฟังคำบรรยาย หรือจินตนาการเอาเอง 

เหมือนรสอาหาร ต่อให้พรรณนาหยดย้อยก็รู้ไม่ได้ แต่เมื่อได้ลิ้มรส แม้ไม่ต้องพรรณนาก็รู้ได้เอง

๔ ผู้บรรลุนิพพานไม่ต้องออกไปอยู่นอกสังคมหรือนอกโลก พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งบรรลุนิพพานแล้วท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ

ใครที่เคยบอกว่า อย่าเกณฑ์ให้พระไปนิพพานกันหมดเลย ให้พระอยู่ช่วยสังคมกันมั่งเถิด คงต้องคิดใหม่แล้ว

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

๑๑:๔๔

……………………………………..

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “นิพพาน

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น