บาลีวันละคำ

เนาว์ (บาลีวันละคำ 341)

เนาว์

(บาลีเปลี่ยนรูป)

เนาว์” เป็นคำไทยที่เปลี่ยนรูปมาจากคำบาลีว่า “นว” (นะ-วะ)

นว” มีความหมาย 2 อย่าง คือ ใหม่ (new) และ 9,จำนวนเก้า (nine) (ดูคำว่า “นว” บาลีวันละคำ (237) 1-1-56)

เมื่อออกเสียง “นะ” แล้วต่อด้วย “วะ” จะต้องห่อริมฝีปาก ทำให้เกิดเสียง “เอา” แทรกกลางเป็น นะ-เอา-วะ หรือ เนา-วะ และเสียง “วะ” จะแผ่วหายไปได้ง่าย เหลือแต่ “เนา” เราจึงใส่การันต์ที่ “” เป็น “เนาว์” อ่านว่า “เนา” ตามธรรมชาติของการเปล่งเสียง

เขียน “เนาว์” อ่าน “เนา” ก็ไปพ้องเสียงกับ “เนา” ที่ไม่มีการันต์ คือ

เนา = เย็บห่าง ๆ พอให้อยู่เป็นแนวเพื่อเย็บให้เรียบร้อยต่อไป

เนา = อยู่

เนา = เรือ, สําเภา, เภตรา

เนา = วันที่อยู่ถัดจากวันมหาสงกรานต์ หน้าวันเถลิงศก ปรกติตรงกับวันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา

จำสูตรสั้นๆ : “เนาว์ใหม่เนาว์เก้า เนาบาลีมีวอ (เนาว์) เนาอื่นมีแต่ นอ กับ เอา”

คำบางคำ : เปลี่ยนรูปได้ แต่ความหมายไม่เปลี่ยน

คนบางคน : เปลี่ยนวัยได้ แต่นิสัยไม่เปลี่ยน

บาลีวันละคำ (341)

18-4-56

นว บาลี แปลว่า ใหม่ (new) และแปลว่า เก้า (nine) ไทยเอาใช้ แผลงเป็น เนาว เราอ่านแบบสะดวกปากว่า เนา ก็เลยต้องใส่การันต์ที่ ว

ส่วน เนา ที่แปลว่า อยู่ เขียน เ-น-า ไม่มี ว ทั้งนี้โดยมิได้คำนึงว่าภาษาเดิมจะออกเสียงว่า โนว หรือว่าอันใดก็ตาม

ทั้งหมดนี้ ว่าตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นมาตรฐานกลาง

ส่วนท่านผู้ใดเห็นว่า “อยู่” ควรเขียนว่า “เนาว์” ก็เรียนเชิญตามสบายครับผม

ประมาณ 1 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ · 3

บันทึกเมื่อ ๑๖ เมย.๕๖ ๒๓๒๐

เนา ๑

ก. เย็บห่าง ๆ พอให้อยู่เป็นแนวเพื่อเย็บให้เรียบร้อยต่อไป.

เนา ๒

ก. อยู่. (ข.).

เนา ๓

 (แบบ) น. เรือ, สําเภา, เภตรา. (ส.).

เนา ๔

น. วันที่อยู่ถัดจากวันมหาสงกรานต์ หน้าวันเถลิงศก ปรกติตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน เรียกว่า วันเนา.

เนาว- ๑

 [เนาวะ-] (แบบ) ว. ใหม่. (ป. นว).

เนาว- ๒

 [เนาวะ-] (แบบ) ว. เก้า, จํานวน ๙. (ป. นว).

เนาวนิต

 [-วะนิด] น. นพนิต, เนยข้นชนิดหนึ่ง. (ป., ส. นวนีต).

เนาวรัตน์

ดู นวรัตน์.