บทความเกี่ยวกับศาสนา-ภาษา-สังคม

ไม่มีงบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ

—————

เมื่อวาน (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ผมไปทำบุญวันพระที่วัดมหาธาตุ ราชบุรี ตามปกติ 

ผมนมัสการถามหลวงพ่อถึงการเตรียมจัดงานประจำปีของวัด หลวงพ่อท่านบอกว่าทุกอย่างคงจัดเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าปีนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแจ้งว่า กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะคงจะต้องตัดออกไป เนื่องจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตัดงบ เหตุผลที่อ้างคือ “ไม่มีงบประมาณ”

————

วัดมหาธาตุ ราชบุรี จัดงานนมัสการพระมหาธาตุเป็นประจำทุกปี เรียกรู้กันสั้นๆ ว่า “งานปี” กำหนดจัดในกลางเดือน ๓ มาตั้งแต่แรก ทุกวันนี้ก็ยังจัดกลางเดือน ๓ เพื่ออนุรักษ์เจตนารมณ์ดั้งเดิมของวัดที่ต้องการจัดงานในช่วงเทศกาลมาฆบูชาเพื่อให้ประชาชนชุมนุมกันไหว้พระธาตุประจำปีและรื่นเริงตามประเพณี งานนี้จัดมาเป็นปีที่ ๖๙ แล้ว

เป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้วที่งานประจำปีของวัดมหาธาตุมีกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

และเป็นเวลานานมาแล้วที่ประเทศไทยจัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ มีการแข่งขันตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงระดับประเทศ โครงการนี้จำได้ว่าฝ่ายทหารที่เรียกว่า “กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” เป็นผู้คิดริเริ่มขึ้น และปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมรับมาดำเนินการ จัดให้มีการแข่งขันกันทุกปีทุกจังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการประชุมเตรียมจัดงานประจำปีวัดมหาธาตุ ทางวัดเชิญส่วนราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดด้วย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีแจ้งต่อที่ประชุมว่า งานปีของวัดมหาธาตุปีนี้จะไม่มีกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะเนื่องจากไม่มีงบประมาณ

หลวงพ่อท่านบอกว่า จัดไปเถอะ ทางวัดจะรับผิดชอบเอง

นี่เป็นคำบอกเล่าของหลวงพ่อ

ผมนมัสการถามว่ากิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ ถูกตัดงบเฉพาะจังหวัดราชบุรีหรือว่าทุกจังหวัด

หลวงพ่อบอกว่า ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ล่าสุดทราบว่า กิจกรรมสวดมนต์ฯ ของจังหวัดราชบุรีได้งบจาก อบจ. ด้วย

ผมยังไม่มีแรงที่จะวิ่งไปเที่ยวสอบถามข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นจะขอแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ ท่านเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ราชบุรี 

ญาติมิตรท่านใดรู้ข้อมูลเป็นอย่างอื่นกรุณาทักท้วงด้วยนะครับ

————-

ความคิดเห็นของผมก็คือ กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรญเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะจัดกันมาตั้งแต่สมัยแม่เป็นนักเรียนเข้าแข่งขัน จนแม่มีลูก จนลูกโตเข้าแข่งขันสวดมนต์ได้อีก 

พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่า เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานประจำ ทำมานานแล้ว ทำติดต่อกันมาทุกปี

ภาษาทหารเขาเรียกเป็นคำย่อว่า “รปจ.” แปลว่า ระเบียบปฏิบัติประจำ ถ้าไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าเมื่อถึงเวลาก็ทำเหมือนเดิม

แล้วอยู่ๆ ก็บอกว่าไม่มีงบประมาณ

การที่เคยมีงบประมาณแล้วต่อมาเกิดไม่มีนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ไม่ควรจะแปลกใจ

แต่ที่ควรแปลกใจก็คือ เมื่อรู้ว่าไม่มีงบประมาณแล้วคิดกันอย่างไรต่อไป

เปรียบเทียบให้เห็นสถานการณ์ง่ายๆ เหมือนพ่อแม่ให้เงินลูกไปโรงเรียนทุกวัน

อยู่มาวันหนึ่งเกิดไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน

ก่อนที่พ่อแม่จะบอกลูกว่า วันนี้ไม่มีเงิน พ่อแม่ควรทำอะไรบ้าง

หรือเพียงแค่พูดว่า วันนี้ไม่มีเงิน ก็หมดหน้าที่แล้ว

ลูกจะไปโรงเรียนอย่างไรเป็นเรื่องของลูก ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่

————-

ฟังเหมือนกับว่าโครงการสวดมนต์ฯ นี้เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้ ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานราชการไหนๆ ที่จะต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้น พอบอกว่า-ไม่มีงบประมาณ- เรื่องก็จบแค่นั้น ไม่ต้องมีใครรับผิดอะไรอะไรอีกต่อไป

แต่ละคน แต่ละหน่วยงานรู้สึกตรงกันว่า ไม่ใช่งานของฉัน ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน

กิจกรรมสวดมนต์ฯ เป็นงานของพระพุทธศาสนา

ถ้างานพระพุทธศาสนาไม่ใช่งานของฉัน ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน 

ถามว่า-แล้วเป็นงานของใคร

ประเทศไทยมีประชาชนเป็นชาวพุทธเกือบทั้งประเทศ 

มีวัด มีองค์กรทางศาสนาเกลื่อนไปทั้งแผ่นดิน

มีทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอเนกอนันตัง

แต่จัดกิจกรรมสวดมนต์ฯ ไม่ได้ ด้วยข้ออ้างว่า-ไม่มีงบประมาณ

เราเห็นประจักษ์แล้วนะครับว่า พระพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้นหวังพึ่งหน่วยราชการไม่ได้อีกต่อไป เพราะทุกคนทุกหน่วยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า-ไม่ใช่งานของฉัน ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน

ส่วนคนที่มีหน้าที่ก็พูดง่ายมากว่า-ไม่มีงบประมาณ 

จบ

สวัสดี

————

จากจุดเล็กๆ นี้ ผมมองเห็นโลกในแง่ร้ายว่า ต่อไปการริดรอน บีบคั้น ตัดมื้อตัดเท้าพระพุทธศาสนาจะมีบ่อยขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยข้ออ้างที่สุดแสนจะง่ายดาย คือ-ไม่มีงบประมาณ

ขอทำนายว่า-ต่อไปนิตยภัตสำหรับพระสังฆาธิการก็จะถูกตัด ด้วยข้ออ้างที่สุดแสนจะง่ายดายเช่นเคย คือ-ไม่มีงบประมาณ

คอยดูไปเถิด

แต่พี่น้องมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจย์ มีงบประมาณให้ทุกปี

ศาสนาอิสลามสร้างมัสยิด มีงบประมาณสนับสนุนทุกแห่ง

………..

สวัสดีเถิดท่านผู้บริหารการพระศาสนาในเมืองไทย

อากาศหนาวๆ แบบนี้ โปรดหลับให้สบายนะครับ 

เพราะการนอนหลับนั้นไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆ ทั้งสิ้น

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๗:

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *