โลณผลสูตร-ว่าด้วยการละลายกรรม

———————————-

คือการทำผลกรรมให้เจือจาง

………………….

คำแนะนำ:

บทความเรื่องนี้มี ๔ ตอน

ควรอ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่หน้าจอกว้างกว่าโทรศัพท์

………………….

ญาติมิตรท่านหนึ่งท่านอ่านพระสูตรหนึ่งแล้วเกิดสงสัยข้อความบางตอนว่าหมายความว่ากระไร 

ข้อความที่ท่านอ่านพบ ว่าดังนี้ 

………………….

“ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบาปกรรมเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็น ส่วนน้อยไม่ปรากฏ ปรากฏแต่เฉพาะส่วนมาก … ฯ”

………………….

ท่านสงสัยว่า คำว่า “ส่วนน้อยไม่ปรากฏ ปรากฏแต่ส่วนมาก” คืออย่างไร

ข้อความที่ท่านอ่านนั้นเป็นพระสูตร ชื่อ “โลณผลสูตร” แปลว่า “พระสูตรว่าด้วยผลกรรมอุปมาด้วยเกลือ”

ถ้าจะตอบเฉพาะข้อความที่ถามมา อาจไม่กระจ่างพอ ทางที่ดีศึกษาตัวพระสูตรไปด้วยจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

พระสูตรนี้ไม่ยาวนัก แต่ก็ไม่สั้น พอจะกัดฟันอ่านได้ ปัญหาคือถ้อยคำภาษา 

ภาษาบาลีเป็นภาษาเก่า แปลเป็นไทยท่านก็แปลตามโครงสร้างสำนวนภาษาบาลี เท่ากับพูดบาลีเป็นคำไทยนั่นเอง จึงอ่านเข้าใจยาก 

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่คนบ่นกันมาก เรียกร้องให้แปลเป็นภาษาง่ายๆ อ่านเข้าใจง่าย 

แต่ก็พูดง่าย ทำยาก – แปลให้เป็นภาษาง่าย อ่านเข้าใจง่าย – แบบนั้นไม่ใช่แปล แต่เป็นการเรียบเรียงตามความเข้าใจของผู้แปล อันตรายอยู่ตรงนี้ 

นั่นคือถ้าผู้แปลเข้าใจถูกก็รอดตัวไป ถ้าผู้แปลเข้าใจผิด พระธรรมวินัยก็วิปริตได้ง่าย

ผู้นำพระศาสนาท่านจึงรักษาคำสอนไว้ด้วยภาษาบาลีเพื่อที่ว่าหลักคำสอนจะได้ไม่วิปริตผันแปรไปได้ง่ายๆ แล้วส่งเสริมให้เรียนภาษาบาลีเพื่อเข้าใจและเข้าถึงคำสอนนั้น แล้วจึงเอามาถ่ายทอด ใครสงสัยก็สามารถตามไปตรวจสอบต้นฉบับได้ 

การแปลภาษาบาลีเป็นไทยมี ๒ แบบ คือแปลโดยพยัญชนะและแปลโดยอรรถ 

แปลโดยพยัญชนะ คือแปลถ่ายแบบโครงสร้างภาษาบาลี หรือที่ผมบอกว่า-พูดภาษาบาลีเป็นคำไทย 

ตัวอย่างเช่น ภาษาบาลีว่า – เต  วยปฺปตฺเต  ฆรพนฺธเนน  พนฺธึสุ.

แปลโดยพยัญชนะว่า – อันว่ามารดาบิดา ผูกแล้ว ซึ่งบุตรทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย ด้วยเครื่องผูกคือเรือน

…………………

คนไม่ได้เรียนบาลีอ่านแล้วก็งง คำไทยก็จริง แต่รูปแบบสำนวนไม่ใช่ไทย และไม่ใช่ภาษาของคนรุ่นใหม่ด้วย จึงต้องมีการแปลอีกแบบหนึ่ง คือ-แปลโดยอรรถ 

แปลโดยอรรถ คือแปลเก็บความ ตัดรูปแบบทางไวยากรณ์ออก

คำบาลีข้างต้นแปลโดยอรรถว่า – ครั้นสองกุมารนั้นเจริญวัย มารดาบิดาก็คิดผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือการครองเรือน

…………………

จะเห็นได้ว่าแม้แปลโดยอรรถแล้วก็ยังเข้าใจได้ไม่กระจ่างตลอด ยังต้องการคำอธิบายที่เป็นภาษาสมัยใหม่ต่อไปอีก

นี่เป็นแค่เรื่องเล่าหรือนิทาน ถ้าเป็นการแสดงหลักธรรมะก็จะยิ่งเข้าใจยากขึ้นไปอีก

แล้วทำไมไม่แปลให้เป็นภาษาสมัยใหม่ไปเลย คนจะได้เข้าใจง่ายๆ?

คำตอบก็ดังที่ว่ามา – แปลแบบนั้นเป็นการตีความ เข้าใจถูกก็รอดตัวไป ถ้าผู้แปลเข้าใจผิด พระธรรมวินัยก็วิปริตได้ง่าย 

อีกนัยหนึ่ง ผู้ที่ได้อ่านคำแปลแบบตีความ ก็เท่ากับได้ศึกษาเฉพาะการตีความของผู้แปลเท่านั้น ต้นฉบับจริงท่านว่าไว้อย่างไรไม่รู้ ผู้แปลตีความผิดหรือถูกก็ไม่อาจรู้ได้ ผู้แปลอีกคนหนึ่งอาจจะตีความต่างกันไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้

ท่านจึงนิยมแปลแบบรักษาต้นฉบับ แล้วแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป คือสงสัยตรงไหน ก็อธิบายหรือ “ตีความ” เฉพาะตรงนั้น

ตอนหน้าจะเป็นข้อความเต็มๆ ใน “โลณผลสูตร” 

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

๑๖:๑๖

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *