สัพพะศัตรู วินาศสันติ (บาลีวันละคำ 494)

สัพพะศัตรู  วินาศสันติ

เป็นข้อความท่อนหนึ่งในบทคาถาอาคมประเภทแคล้วคลาดหรือเมตตามหานิยม เช่น

นะ เมตตา โม กรุณา พุท ปรานี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู สัพพะศัตรู วินาศสันติ

คำว่า “สัพพะศัตรู วินาศสันติ” เป็นคำบาลีสันสกฤตที่ออกเสียงอย่างคำไทย มีความหมายที่เข้าใจได้ง่าย กล่าวคือ –

สัพพะ” บาลีเขียน “สพฺพ” แปลว่า ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งหมด

ศัตรู” เป็นรูปสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย บาลีเป็น “สตฺตู” (พหูพจน์) เราแปลทับศัพท์ว่า ศัตรู หมายถึง ข้าศึก, ปรปักษ์, ผู้ที่จองเวรกัน, คู่อริกัน

วินาศสันติ” ถ้าแยกคำแบบที่คนทั่วไปเข้าใจ “วินาศ” คำเดียวกับ “พินาศ” แปลว่า ความฉิบหาย, ความเสียหายสิ้นเชิง, ความเสียหายย่อยยับ

สันติ” แปลตามศัพท์ก็แปลว่า “ความสงบ” แต่ในคาถาก็มักเข้าใจกันว่าเป็นคำสร้อยที่มาคู่กับ “วินาศ

ข้อความว่า “สัพพะศัตรู วินาศสันติ” นี้รูปศัพท์จริงๆ ในภาษาบาลีก็คือ “สพฺพสตฺตู วินสฺสนฺติ” (สับ-พะ-สัด-ตู วิ-นัด-สัน-ติ”

สพฺพสตฺตู” แปลว่า ศัตรูทั้งปวง

วินสฺสนฺติ” เป็นคำกริยาพหูพจน์ (ประธานคือ “สพฺพสตฺตู”) แปลว่า เสื่อมสูญ, พินาศ, ถูกทำลาย

สพฺพสตฺตู  วินสฺสนฺติ” แปลว่า “ศัตรูทั้งปวงพินาศไป

วินสฺสนฺติ” นั่นเองออกเสียงยืดไป จึงเป็น “วินาสฺสนฺติ” แล้วก็เลยเขียนตามความเข้าใจเอาเองเป็น “วินาศสันติ

จะเดินทางไหน :

ทางร้อน > สัพพะสัตตู วินัสสันติ = ศัตรูทั้งหลายพินาศไปเถิด

ทางเย็น > สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ = สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิด

——————-

(แรงบันดาลใจจากโพสต์ของ Dollar Themusic)

21-9-56

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย