บาลีวันละคำ

วิหค (บาลีวันละคำ 3,876)

วิหค

วิหค

หญ้าปากคอกอีกคำหนึ่ง

อ่านว่า วิ-หก

วิหค” บาลีอ่านว่า วิ-หะ-คะ รากศัพท์มาจาก วิห (ฟ้า, อากาศ) + คมฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + กฺวิ ปัจจัย, ลบ มฺ ที่สุดที่สุดธาตุและ กฺวิ

: วิห + คมฺ = วิหคมฺ + กฺวิ = วิหคมกฺวิ > วิหคม > วิหค แปลตามศัพท์ว่า “ผู้ไปในท้องฟ้า” หมายถึง นก

พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปล “วิหค” ว่า a bird [lit. going through the sky] (นก [ตามตัว. ไปในท้องฟ้า]) 

บาลี “วิหค” สันสกฤตก็เป็น “วิหค” 

สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน บอกไว้ว่า –

(สะกดตามต้นฉบับ)

วิหค : (คำนาม) ปักษิน; พลาหก; ศร; พระอาทิตย์; พระจันทร์; ดาวพระเคราะห์; a bird; a cloud; an arrow; the sun; the moon; a planet.”

โปรดสังเกตว่า “วิหค” ในสันสกฤตมีความหมายหลากหลาย และบางความหมายก็ชวนฉงน เช่น พระอาทิตย์ กับ พระจันทร์ เป็นของตรงข้ามกัน จะรู้ได้อย่างไรว่าในที่เช่นไร “วิหค” จะหมายถึงพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ คงต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า “บริบท” เป็นข้อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มีคำว่า “วิหค” และ “วิหงค์” บอกไว้ว่า – 

วิหค, วิหงค์ : (คำนาม) นก. (ป. วิหค, วิหงฺค; ส. วิหค, วิหํค).”

ขยายความ :

พจนานุกรมฯ บอกว่า คำนี้บาลีเป็น “วิหงฺค” ก็มี และสันสกฤตเป็น “วิหํค” ก็มี

วิหงฺค” อ่านว่า วิ-หัง-คะ รากศัพท์เหมือน “วิหค” ที่แสดงไว้ข้างต้น ลงนิคหิตอาคมที่ วิห (วิห + อํ) = วิหํ + คมฺ ธาตุ, ลบที่สุดธาตุ, แปลงนิคหิตเป็น งฺ

: วิห > วิหํ + คมฺ = วิหํคมฺ > วิหํค > วิหงฺค แปลเหมือน “วิหค” หรือจะว่าซ้อน งฺ ระหว่างบทหน้ากับธาตุก็ได้ (วิห + งฺ + คมฺ) (ในที่นี้ละปัจจัยไว้ในฐานเข้าใจ)

สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน มีคำว่า “วิหงฺค” (ไม่ใช่ “วิหํค) บอกไว้ว่า –

(สะกดตามต้นฉบับ)

วิหงฺค : (คำนาม) วิหังค์, วิหงค์, การไปเร็ว, การบิน; พลาหก; ศร; พระจันทร์; พระอาทิตย์; going swiftly, flying; a bird; a cloud; the moon; the sun.”

และมีคำว่า “วิหงฺคม” บอกไว้ว่า –

วิหงฺคม : (คำนาม) ‘วิหังคม,’ วิหค; คานสำหรับหามของหนัก; a bird; a pole for carrying burdens.”

แถม :

วิหค” –หค ควาย สะกด

ไม่ใช่ ก ไก่ สะกด อย่าเขียนผิด

…………..

ดูก่อนภราดา!

: ถ้าดีของคนอยู่ที่บินได้

: คนก็จะไม่ดีไปกว่านก

#บาลีวันละคำ (3,876)

22-1-66

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

……………………………

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *