อหิงสา (บาลีวันละคำ 618)

อหิงสา

อ่านว่า อะ-หิง-สา

บาลีเขียน “อหึสา

อหึสา” รากศัพท์ คือ (= ไม่, ไม่ใช่) แปลงเป็น + หึส (ธาตุ = เบียดเบียน) + ปัจจัย + อา (ทำให้เป็นอิตถีลิงค์)

: > + หึส + = อหึส + อา = อหึสา

โปรดสังเกต

– –หึ– สระ อิ ที่ และมีจุดบน ทำให้ อิ เหมือนสระ อึ แต่อ่านเป็นเสียง “อิง”

อหึ– ไม่ใช่ อะ-หึ (เสียงหัวเราะ หึ หึ) แต่เป็น อะ-หิง-

“อหึสา” เขียนแบบไทยเป็น “อหิงสา”

หิงสา” (ยังไม่มี -) แปลว่า การเบียดเบียน, การทำอันตราย, ความโหดร้าย, การประทุษร้าย, การรบกวน, ความกังวล (hurting, injuring, cruelty, injury, vexation, annoyance, worry)

เมื่อมี “อ-” เป็น “อหิงสา” จึงมีความหมายเชิงปฏิเสธ และตรงข้ามกับ “หิงสา” คือหมายถึง การไม่เบียดเบียน, มนุษยธรรม, ความเมตตากรุณา (not hurting, humanity, kindness)

อหิงสา” เป็นวิธีต่อสู้โดยไม่ต่อสู้ คือไม่ทำให้คู่ต่อสู่ได้รับอันตราย เป็นการต่อสู้เยี่ยงอารยชน เป็นการต่อสู่ที่เหนือการต่อสู้ ผู้ที่เจริญแล้วและฝึกตัวเองมาแล้วอย่างหนักเท่านั้นจึงจะสู้ด้วยวิธีอหิงสาได้

อานิสงส์อหิงสา

(ประมวลความจากพุทธศาสนสุภาษิตในคัมภีร์ต่างๆ)

1. เป็นที่รัก

2. ได้รับการสรรเสริญ

3. เหยียบย่างไปทางไหน มีแต่ความราบรื่น

4. ไม่มีศัตรูเวรภัย

5. เป็นทางนำไปสู่สิ่งที่ดีงาม

6. เป็นอารยชน

7. ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ใหญ่” ที่แท้จริง

8. ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมพุทธเจ้า

9. เป็นอมตะในโลก

10. บรรลุถึงสังคมที่สุขเกษม

อหึสาย  รโต  มโน :

: อหิงสา วัดผลที่การกระทำและคำพูด

: แต่บทพิสูจน์-วัดกันด้วยหัวใจ

24-1-57

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย