ซื่อสัตย์ (บาลีวันละคำ 844)

ซื่อสัตย์

บาลีว่าอย่างไร

ในภาษาบาลี คำต่อไปนี้ ใช้ในความหมายว่า “ซื่อสัตย์” –

(1) อุชุ (อุ-ชุ) (คุณศัพท์) = ตรง, โดยตรง; ตรงไปตรงมา, ซื่อสัตย์, ซื่อตรง (straight, direct; straightforward, honest, upright)

(2) อุชุก (อุ-ชุ-กะ) (คุณศัพท์) = ตรงๆ, โดยตรง, ซื่อตรง (straight, direct, upright)

(3) อชฺชว (อัด-ชะ-วะ) (หรือ อาชฺชว อาด-ชะ-วะ, แผลงมาจาก อุชุ) = ตรง, ซื่อตรง (straight, upright) มักใช้ร่วมกับ มทฺทว (มัด-ทะ-วะ) = สุภาพ, อ่อนโยน (gentle, soft)

(4) อชฺชวตา (อัด-ชะ-วะ-ตา) (หรือ อาชฺชวตา อาด-ชะ-วะ-ตา) = ความตรงไปตรงมา, ความซื่อตรง, ความซื่อสัตย์ (straight forwardness, rectitude, uprightness)

(5) อมายาวี (อะ-มา-ยา-วี) (คุณศัพท์) = ผู้ไม่มีมายา, ผู้ไม่หลอกลวง, ซื่อสัตย์ (without guile, not deceiving, honest)

(6) อสฐ (อะ-สะ-ถะ) (คุณศัพท์) = ไม่มีเลห์กระเท่ห์, ไม่โอ้อวด, ไม่โกงหรือฉ้อฉล, ซื่อสัตย์ (without guile, not fraudulent, honest)

(7) อสฺสว (อัด-สะ-วะ) (คุณศัพท์) = จงรักภักดี (loyal)

(8) นีติครุก (นี-ติ-คะ-รุ-กะ) (คุณศัพท์) = หนักในแบบแผน, ยึดหลักการ, ตรงไปตรงมา (attributing importance to law, revering the law)

(9) ปจฺจยิก (ปัด-จะ-ยิ-กะ) (คุณศัพท์) ควรแก่การเชื่อถือ (trustworthy)

(10) ภตฺติ (พัด-ติ) = การภักดี, การให้ความเชื่อถือ, ความถูกใจ (devotion, attachment, fondness)

(11) วิสฺสตฺถ (วิด-สัด-ถะ) (คุณศัพท์) = ไว้ใจหรือวางใจ, เชื่อมั่น; ให้รู้ความลับหรือเรียกร้องความไว้วางใจ, ใกล้ชิด, เป็นกันเอง (trusting or trusted; confident; being confided in or demanding confidence, intimate, friendly)

(12) สจฺจ (สัด-จะ) = จริง, แท้ (real, true)

(13) สจฺจสนฺธ (สัด-จะ-สัน-ทะ) (คุณศัพท์) = พูดจริงทำจริง, เชื่อถือได้ (truthful, reliable)

: ไม่รู้คำบาลีก็ไม่เป็นไร

: ขอเพียงให้มีหัวใจที่ซื่อสัตย์

——————

(จ่ายตลาดมาให้คุณ Thirata Khamnong

เวลาจะรับประทาน กรุณาต้มแกงเอาตามปรารถนา เทอญ)

#บาลีวันละคำ (844)

9-9-57

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

One thought on “ซื่อสัตย์ (บาลีวันละคำ 844)

 • 12 กรกฎาคม 2021 at 16:50 น.
  Permalink

  Hello, my name is Dave and I was just looking your website dhamtara.com
  over and thought I would message you on your contact form and offer
  some help. I really like your site but I noticed you weren’t getting a
  lot of traffic and your Alexa ranking isn’t as strong as it could be.

  https://fastwebvisitors.xyz

  Fortunately, I may have an answer for you. I can get you 1,000’s of
  visitors looking at dhamtara.com ready to buy your product, service or
  sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000
  websites provides a low cost and effective online marketing solutions
  that actually works. I can help your business get more online quality
  traffic by advertising your business on websites that are targeted to
  your specific market. The Internet is vast but you don’t have to spend
  huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 10,000
  highly targeted visitors directly to your website for as little as
  $49.00 for a 30 day trial run.

  https://fastwebvisitors.xyz

  It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to
  being exciting, it works!! We also have a special offer of 200,000
  Targeted visitors one time charge of $499.00.

  If you would like to talk personally and have specific questions, call
  me @ 928-288-2213 from 9am to 5pm MST. Also check out the
  website and see how everything works.

  Best Regards,
  Dave
  support@fastwebvisitors.xyz
  Fast Web Visitors
  https://fastwebvisitors.xyz

  Sorry, if we reached you error. Please email your domain name to remove@fastwebvisitors.xyz

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *