พรปีใหม่

พรปีใหม่
๑⚘ พอชักรถมาครบรอบ…..ตะวันรุ่งก็เรื่อเรือง
คืนวันคือฟันเฟือง…………….ก็หมุนฟัดมาครบฟัน

๒⚘ ปีเก่าที่ลาจาก………….ยังเหลือฝากแต่รอยฝัน
ปีใหม่มาเปลี่ยนนั้น…………คือปริศนาที่ท้าทาย

๓⚘ ปีเก่าเหมือนของเก่า…..พอเห็นเค้าอันคลี่คลาย
ปีใหม่ที่มาดหมาย……………จะเหมือนมาดหรืออาจมี

๔⚘ คืนวันคือคืนวัน………..ตะวันจันทร์เป็นราศี
เก่าใหม่ที่ไหนมี…………….เพราะโลกหมุนจึงมีครัน

๕⚘ ปีใหม่กี่ปีมา…………..ก็เหมือนปีก็เหมือนวัน
สากลสมมุติกัน……………จงมองแก่นให้เห็นกล

๖⚘ เดือนปีที่ล่วงไป……….ย่อมเปลี่ยนวัยไม่หวนวน
เด็กหนุ่มถึงกลางคน………เข้าเขตแก่ไปตามกาล

๗⚘ ล่วงแล้วก็ล่วงเลย………..ไม่เคยรั้งหรือรอนาน
ปราชญ์เปรียบพระกาลปาน…เที่ยวกินสัตว์ทั้งปฐพี

๘⚘ ปีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปล่า..ยังเปลี่ยนเราเฒ่าทุกที
ใครใดจะยินดี………………………อย่ายินดีแต่ด้านเดียว

๙⚘ เด็กน้อยนั้นแก่ขึ้น………เข้าวัยเขื่องและเปรื่องเปรียว
หนุ่มสาวก็โทรมเซียว……….คือแก่ลงไปทุกราย

๑๐⚘ ปีเดือนมาเตือนจิต……มีข้อคิดอันแยบคาย
อย่าปลื้มจนลืมตาย…………..ถ้าตรองตกจะเห็นตรง

๑๑⚘ อย่าคิดแล้วกอดเข่า….จะแก่เปล่าจนปลดปลง
สอบชีพอันยังทรง……………ว่าทรุดลงหรือรุ่งเรือง

๑๒⚘ แข่งขันกับวันวัย……..อย่าปล่อยไปให้เปล่าเปลือง
ข้อข้องที่ขุ่นเคือง…………….อย่าเก็บแค้นไว้คาใจ

๑๓⚘ ผิดหวังจงเพิ่มหวัง…..อย่าพลอยพังหรือแพ้ภัย
วันวัยที่ล่วงไว…………………..อย่าหวั่นไหวกับวัยวัน

๑๔⚘ ทำดีให้ถึงดี………….อย่าด่วนถอยจงรู้ทัน
ยืนหยัดและยืนยัน…………ยึดทางดีที่ถูกดี

๑๕⚘ ข้อผิดที่เคยพลาด….อย่าเผลอซ้ำให้เสียศรี
ล่วงเปล่าในรอบปี……………จงเร่งเปลี่ยนให้เป็นคุณ

๑๖⚘ ศีลสัตย์ไม่เคยสาย….ถ้าคิดสร้างในทางสุนทร์
เบื่อบาปมาบ่มบุญ……………ให้บานเบ่งดั่งบัวบาน

๑๗⚘ ล้างคราบอันโสโครก..แล้วมองโลกอย่างสำราญ
สุขทุกข์คือสายธาร…………….หากท่วมทับก็พึงทน

๑๘⚘ ชีวิตคือนาวา…………ต้องฝืนฝ่าในสายชล
คลื่นบ้าหรือลมบน………….ย่อมมีบ้างเป็นธรรมดา

๑๙⚘ มัวทอดสมอท้อ……..คงลอยคอในคงคา
ทะเลทุกเวลา………………….จะรอเรียบอย่าหวังเลย

๒๐⚘ เคยขลาดจงข่มขลาด..ยืนผงาดใบหน้าเงย
สู้คลื่นให้คุ้นเคย……………จะค่อยแข็งขึ้นครามครัน

๒๑⚘ ของจริงก็คือใจ………จะเก่าใหม่ไม่สำคัญ
ตั้งทิศให้ตรงธรรม์………….ย่อมถูกแท้ไปทุกทาง

๒๒⚘ ขอคุณพระไตรรัตน์….และศีลสัตย์ที่ท่านสร้าง
แรงใจที่ไม่จาง………………….ไม่ห่างทางแห่งคุณธรรม

๒๓⚘ สรรพสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์…และบุญฤทธิ์ที่เลิศล้ำ
ร่วมเนื้อเข้าหนุนนำ…………….อำนวยผลพิสิฐพร

๒๔⚘ หวังสุขจงสมสุข……..ที่เคยทุกข์จงถ่ายถอน
ภัยพาลจะราญรอน………….ให้ภัยแพ้อย่าพะพาน

๒๕⚘ เคยโศกจงคลายโศก…นิราศโรคสุขสำราญ
ชีวิตจงหอมหวาน……………….จงสมหวังทวีรมย์

๒๖⚘ น้ำใจจงผุดผ่อง………อย่ามัวหมองด้วยโสมม
ความคิดจงแหลมคม……….ขจัดข้อที่ขุ่นเคือง

๒๗⚘ ผองมิตรจงเพิ่มมิตร….รักสนิทอยู่นานเนือง
คู่แค้นจงคลายเคือง…………..เข้าต่อตั้งเป็นไมตรี

๒๘⚘ มิตรภาพจงแผ่ร่ม……จิตอุดมด้วยความดี
รสรักสามัคคี……………………กำซาบทั่วทั้งแดนไตร

๒๙⚘ แสนศึกในดวงจิต…..จงพิชิตชนะชัย
ไกลเหตุกิเลสภัย…………….พิลาสล้ำในธรรมเทอญ๚ะ๛

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๑ มกราคม ๒๕๖๔
๑๕:๓๐
———————–
พิมพ์ครั้งแรกใน “นาวิกศาสตร์” นิตยสารรายเดือนของกองทัพเรือ
ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๒๘

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น