บาลีวันละคำ

พุทธะสังมิ (บาลีวันละคำ 30)

พุทธะสังมิ

เขียนแบบไทย อ่านแบบไทย พุด-ทะ-สัง-มิ

คำนี้เป็น “หัวใจไตรสรณคมน์”

พุท ย่อมาจาก พุทธัง

ธะ ย่อมาจาก ธัมมัง

สัง ย่อมาจาก สังฆัง

มิ ย่อมาจาก คัจฉามิ

คำเต็มๆ –

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แปลว่า “ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง”

จวนตัว จวนเจียน เข้าที่คับขัน ไม่มีเวลาที่จะว่ายาวๆ

ถอดหัวใจออกมาเป็นคำสั้นๆ ขึ้นต้น ลงท้าย จบพร้อมบริบูรณ์

“พุทธะสังมิ”

อัจฉริยะจริงๆ – คนไทย

บาลีวันละคำ (30)

2 6 55

ห้องพระ

9-8-55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย