บาลีวันละคำ

ปทกฺขิณ (บาลีวันละคำ 32)

ปทกฺขิณ

อ่านว่า ปะ-ทัก-ขิ-นะ เอามาใช้ในภาษาไทยว่า “ประทักษิณ”

มีความหมายว่า “เวียนขวา”

เนื่องจากมนุษย์มักถนัดมือขวา คำว่า “ทักษิณ” หรือ “มือขวา” จึงมีความหมายโดยนัยว่า ถนัด, เชี่ยวชาญ, สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

ชาวชมพูทวีป เวลาไปหาบุคคลสำคัญ หรือไปสู่สถานที่สำคัญ เมื่อจะกลับก็จะเดินเวียนรอบบุคคลหรือสถานที่นั้น 3 รอบ โดยหันด้านขวาของตนเข้าหาบุคคลหรือสถานที่นั้น เป็นการแสดงความเคารพหรือประกาศว่าบุคคลหรือสถานที่นั้นมีความสำคัญสำหรับตน

ชาวพุทธเอาวัฒนธรรมนี้มาใช้แสดงความเคารพปูชนียสถาน และเนื่องจากเมื่อเดินเวียนตอนกลางคืนต้องจุดเทียนถือไปด้วย จึงเรียกกิริยาแสดงความเคารพเช่นนั้นว่า “เวียนเทียน”

เมื่อเวียนเทียน ต้องสำรวมกิริยาวาจา จึงจะเป็นการแสดงความเคารพ

รอบแรก เจริญพุทธคุณ

รอบสอง เจริญธรรมคุณ

รอบสาม เจริญสังฆคุณ

บาลีวันละคำ (32)

4 6 55

ห้องพระ

3-9-55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย