ปาณาติปาต (บาลีวันละคำ 56)

ปาณาติปาต

อ่านว่า ปา-นา-ติ-ปา-ตะ

ประกอบด้วย ปาณ + อติ + ปาต = ปาณาติปาต

 “ปาณ” แปลว่า “ลมหายใจ” (คำเดียวกับที่คุ้นๆ ว่า “ลมปราณ”) ในที่นี้หมายถึง “(คน, สัตว์) ที่มีลมหายใจ”

“อติ” แปลว่า ยิ่ง, เกิน, ล่วง

“ปาต” แปลว่า “การตกไป, การทำให้ตกไป”

ใช้ในภาษาไทยว่า ปาณาติบาต (ปา-นา-ติ-บาด)

ปาณาติบาต เป็นศีลข้อที่ 1 ในศีลห้า มีความหมายว่า “การทำชีวิตของผู้ที่มีลมหายใจให้ตกไป” คำสามัญที่พูดกันว่า “ฆ่าสัตว์”

การกระทำที่เข้าข่ายเป็น “ปาณาติบาต” ต้องครบองค์ประกอบดังนี้

1. ปาณะนั้นยังมีชีวิต

2. ผู้ทำรู้ว่าปาณะนั้นยังมีชีวิต

3. มีเจตนาจะให้ตาย

4. ลงมือทำ

5. ปาณะนั้นตายด้วยการกระทำนั้นโดยตรง

ปัญหา : บ้านอยู่ริมถนน สุนัขจรจัดมานอนที่ประตูบ้านจึงเอาไม้ขว้างมันออกไป สุนัขตกใจวิ่งถลาไปกลางถนน เลยถูกรถชนตาย

ศีลข้อปาณาติบาต ขาดหรือยัง ?

บาลีวันละคำ (56)

29-6-55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย